Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Lezing: Sterven doe je Zelf “de wederopstanding en bevrijding van het Innerlijke Bewustzijn” - in Voerendaal (volgeboekt)

Ga terug naar de Agenda
11-Apr-2018

Agenda

Datum: woensdag 11 april 2018, georganiseerd door Stichting Dichterbij dan ooit   -volgeboekt
Locatie:
De Borenburg, adres: Furenthela 16 te Voerendaal
Parkeren
kan rondomhet gebouw
De vergoeding:
22 euro per persoon. Dit is incl. 1 consumptie
Tijden:
inloop 18.30, start 19.30 en einde 22.00
Aanmelden: via dit emailadres vrouenraets@planet.nl


- Sterven doe je Zelf -
“de wederopstanding en bevrijding van het Innerlijke Bewustzijn”

Deze lezing gaat over de Wederopstanding van de Innerlijke Kracht van wat bewustzijn wordt genoemd. Gedurende het leven van een Mens doet zij ervaringen op, draagt ervaringen van voorouders in zich (dna) en is onderdeel van een collectief bewustzijn. Deze cluster aan invloeden hebben een enorm effect en uitwerking in hoé de Mens haar leven ervaart, hoe zij leeft, hoe zij zich vormt en welke normen en waarden worden gehanteerd. Hierbij gaan we dikwijls voorbij aan de afsluiting van het Aardse leven en overgang naar een ander bewustzijn, dat deze onlosmakelijk verbonden is aan de wijze hoe en vanuit welke overtuigingen er geleefd wordt.

Steeds meer mensen komen tot het inzicht en besef dat er meer gaande is dan de tot nog toe bekende en besproken modellen van leven en dood, de betekenis hiervan wordt verruimd en krijgt steeds grotere inhoud en betekenis.

Wie is de Mens, wat is er vóór het leven op Aarde? Wat is de dood voor een “proces” en kan het zijn dat de dood een uit verschillende fases ingeleid moment is, waarbij er “belangen” “spelen welke tot nu toe buiten beeld werden gehouden? Kan de dood een simulatie zijn van een veel grotere overgang naar iets buitengewoons?

Naast eigen ervaringen, voorouderlijke historie (dna) en collectief bewustzijn gaat de Mens ontdekken dat er meerdere factoren actief zijn in het Menselijke bewustzijn. Juist déze factoren spelen de hoofdrol tijdens het moment wat wij sterven noemen. De overgang naar een andere Wereld.

Nadat je deze lezing hebt aangehoord wat de dwarsverbanden zijn tussen de daadwerkelijke Wederopstanding van de Mens en het bevrijden van het Innerlijke Bewustzijn, zal jouw kijk op de dagelijkse werkelijkheid van jezelf en het moment van overgaan nooit meer hetzelfde zijn. Het maakt je krachtiger in jezelf en naar je eigen handelen toe. Bewust-Zijn is iets anders dan je bewust worden.

Deze informatie is van zeer grote waarde, voor degene die dieper willen kijken is wat ware Kracht nu werkelijk is, en van hieruit als autonoom wezen gedurende het leven op Aarde zichzelf willen ervaren.
Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting dichterbij dan ooit