Agenda

Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Klik op een keuzeknop voor een overzicht van activiteiten


Lezing: JOUW waarheid, MIJN waarheid en DE Waarheid.. - Wat is Waarheid?- in Zwaanshoek (volgeboekt)

Datum: 27-May-2018

Datum: zondag 27 mei 2018, georganiseerd door Want to Know volgeboekt
Locatie:
Kunstwerkplaats Quinta Essentia, Spieringweg 913, 2136 LK Zwaanshoek (NH)
Parkeren
kan tegenover het gebouw aan de andere kant van de weg.
De vergoeding:
20 euro per persoon
Tijden:
inloop 9.30, start 14.00 en einde 17.00
Aanmelden: via het aanmeldformulier via de site van wanttoknow (link)


JOUW waarheid, MIJN waarheid en DE Waarheid..
- Wat is Waarheid? - Bestaat er een absolute Waarheid? -

Tekst: Want to Know. - Martijn van Staveren is -sinds zijn lezingen over buitenaardse ontmoetingen- een fenomeen. Maar aan dit woord heeft hij een grondige hekel, want hij is en blijft een Mens, net als wij allemaal. Toen wij hem vroegen deze lezing over het fenomeen ‘Waarheid’ te verzorgen, aarzelde hij geen moment: hij ziet ernaar uit! En natuurlijk is het inhoudelijk, in deze tijd, méér dan noodzaak, dat we proberen te streven naar ultieme waarheid. Maar, en dat is de andere kant van de medaille, er zijn krachten op de Aarde, die een schijnwaarheid creëren en ons in die ‘Maya’ een rad voor ogen draaien.

Maar ook in deze intense tijden, worden ook onze onderlinge relaties gekenmerkt, door steeds verder ‘afpellen’ naar Waarheid. Elk woord lijkt gewogen te moeten worden, het liefst op een goudschaaltje. En omdat we een subjectieve, individuele waarheid vertegenwoordigen, wij állemaal, is het een indringende opgave voor ieder mens om ‘waarheid’ te voelen en na te streven. Laat staan die onder woorden te brengen..!

De huidige situatie op Aarde is niet anders dan een perceptuele werkelijkheid, zeg maar een soort illusie, waarbij de scheppingskracht van de mens wordt misbruikt om een ‘illusionaire waarheid’ te creëren. En door deze situatie heeft Martijn van Staveren zich heen leren "bewegen".

Martijn heeft zich, vanaf dat hij een klein jongetje was, persoonlijk door vele lagen van illusie moeten bewegen, om in zijn ‘kern’ of ‘kernkracht’ terecht te komen. Een diep persoonlijke weg van leren, en vooral ‘vallen-en-opstaan’.. En vooral dát is wat hij probeert zijn medemens duidelijk te maken. Prik die illusie door! En voel je essentie, leef naar je Kern, door hem te voelen en te be-leven.

Voor velen gaat hij in zijn queste naar de Kern, té ver, omdat hij vele heilige huisjes afbreekt. Mensen het fundament onder de voeten doet schudden met stevige uitspraken. Tijd dus dat Martijn vertelt over de kern-waarheid achter deze wereld, zoals hij die ziet. Daarbij zijn lezing baserend op de prachtige quote, dat er sprake is van:

JOUW waarheid, MIJN waarheid en DE Waarheid..Deze lezing wordt georganiseerd door Want to Know


Lezing: Sterven doe je Zelf “de wederopstanding en bevrijding van het Innerlijke Bewustzijn” - in Friesland

Datum: 19-September-2018

Datum: woensdag 19 september 2018, georganiseerd door Stichting Inizicht
Locatie:
’t Haske in Joure (Friesland), in 'Skarsterlânzaal'
Parkeren
kan voor het gebouw
De vergoeding:
22 euro per persoon.
Tijden:
inloop 19.00, start 19.30 en einde 22.15
Aanmelden: via de website van Inzicht (link


- Sterven doe je Zelf -
“de wederopstanding en bevrijding van het Innerlijke Bewustzijn”

Deze lezing gaat over de Wederopstanding van de Innerlijke Kracht van wat bewustzijn wordt genoemd. Gedurende het leven van een Mens doet zij ervaringen op, draagt ervaringen van voorouders in zich (dna) en is onderdeel van een collectief bewustzijn. Deze cluster aan invloeden hebben een enorm effect en uitwerking in hoé de Mens haar leven ervaart, hoe zij leeft, hoe zij zich vormt en welke normen en waarden worden gehanteerd. Hierbij gaan we dikwijls voorbij aan de afsluiting van het Aardse leven en overgang naar een ander bewustzijn, dat deze onlosmakelijk verbonden is aan de wijze hoe en vanuit welke overtuigingen er geleefd wordt.

Steeds meer mensen komen tot het inzicht en besef dat er meer gaande is dan de tot nog toe bekende en besproken modellen van leven en dood, de betekenis hiervan wordt verruimd en krijgt steeds grotere inhoud en betekenis.

Wie is de Mens, wat is er vóór het leven op Aarde? Wat is de dood voor een “proces” en kan het zijn dat de dood een uit verschillende fases ingeleid moment is, waarbij er “belangen” “spelen welke tot nu toe buiten beeld werden gehouden? Kan de dood een simulatie zijn van een veel grotere overgang naar iets buitengewoons?

Naast eigen ervaringen, voorouderlijke historie (dna) en collectief bewustzijn gaat de Mens ontdekken dat er meerdere factoren actief zijn in het Menselijke bewustzijn. Juist déze factoren spelen de hoofdrol tijdens het moment wat wij sterven noemen. De overgang naar een andere Wereld.

Nadat je deze lezing hebt aangehoord wat de dwarsverbanden zijn tussen de daadwerkelijke Wederopstanding van de Mens en het bevrijden van het Innerlijke Bewustzijn, zal jouw kijk op de dagelijkse werkelijkheid van jezelf en het moment van overgaan nooit meer hetzelfde zijn. Het maakt je krachtiger in jezelf en naar je eigen handelen toe. Bewust-Zijn is iets anders dan je bewust worden.

Deze informatie is van zeer grote waarde, voor degene die dieper willen kijken is wat ware Kracht nu werkelijk is, en van hieruit als autonoom wezen gedurende het leven op Aarde zichzelf willen ervaren.
Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Inzicht


Lezing: Sterven doe je Zelf “de wederopstanding en bevrijding van het Innerlijke Bewustzijn” - in Voerendaal (volgeboekt)

Datum: 13-October-2018

Datum: zaterdag 13 oktober 2018, georganiseerd door Stichting Dichterbij dan ooit (volgeboekt)
Locatie:
De Borenburg, adres: Furenthela 16 te Voerendaal
Parkeren
kan rondom het gebouw
De vergoeding:
22 euro per persoon. Dit is incl. 1 consumptie
Tijden:
inloop 13.30, start 14.00 en einde 17.00
Aanmelden: via dit emailadres vrouenraets@planet.nl


- Sterven doe je Zelf -
“de wederopstanding en bevrijding van het Innerlijke Bewustzijn”

Deze lezing gaat over de Wederopstanding van de Innerlijke Kracht van wat bewustzijn wordt genoemd. Gedurende het leven van een Mens doet zij ervaringen op, draagt ervaringen van voorouders in zich (dna) en is onderdeel van een collectief bewustzijn. Deze cluster aan invloeden hebben een enorm effect en uitwerking in hoé de Mens haar leven ervaart, hoe zij leeft, hoe zij zich vormt en welke normen en waarden worden gehanteerd. Hierbij gaan we dikwijls voorbij aan de afsluiting van het Aardse leven en overgang naar een ander bewustzijn, dat deze onlosmakelijk verbonden is aan de wijze hoe en vanuit welke overtuigingen er geleefd wordt.

Steeds meer mensen komen tot het inzicht en besef dat er meer gaande is dan de tot nog toe bekende en besproken modellen van leven en dood, de betekenis hiervan wordt verruimd en krijgt steeds grotere inhoud en betekenis.

Wie is de Mens, wat is er vóór het leven op Aarde? Wat is de dood voor een “proces” en kan het zijn dat de dood een uit verschillende fases ingeleid moment is, waarbij er “belangen” “spelen welke tot nu toe buiten beeld werden gehouden? Kan de dood een simulatie zijn van een veel grotere overgang naar iets buitengewoons?

Naast eigen ervaringen, voorouderlijke historie (dna) en collectief bewustzijn gaat de Mens ontdekken dat er meerdere factoren actief zijn in het Menselijke bewustzijn. Juist déze factoren spelen de hoofdrol tijdens het moment wat wij sterven noemen. De overgang naar een andere Wereld.

Nadat je deze lezing hebt aangehoord wat de dwarsverbanden zijn tussen de daadwerkelijke Wederopstanding van de Mens en het bevrijden van het Innerlijke Bewustzijn, zal jouw kijk op de dagelijkse werkelijkheid van jezelf en het moment van overgaan nooit meer hetzelfde zijn. Het maakt je krachtiger in jezelf en naar je eigen handelen toe. Bewust-Zijn is iets anders dan je bewust worden.

Deze informatie is van zeer grote waarde, voor degene die dieper willen kijken is wat ware Kracht nu werkelijk is, en van hieruit als autonoom wezen gedurende het leven op Aarde zichzelf willen ervaren.
Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting dichterbij dan ooit


Educatieserie - module 1 in Kerkenveld (eigen locatie)

Datum: 23-May-2018

Datum: Woensdag 23 mei 2018 (deel 2 op 6 juni, deel 3 op 20 juni)
Locatie: Gedempte Hoofddiep 37 - 7926 TP in Kerkenveld. Klik hier voor een plattegrond
Parkeren kan naast de weg in het gras of liever op de oprit van het perceel.
De vergoeding: door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier

Koffie en thee en soep is aanwezig, neem zelf je lunch mee.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 1


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.
Wil jij hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via het onderstaande aanmeldformulier.
* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Educatieserie - module 2 in Kerkenveld (eigen locatie)

Datum: 06-June-2018

Datum: Woensdag 6 juni 2018 (deel 1 op 23 mei, deel 3 op 20 juni)
Locatie: Gedempte Hoofddiep 37 - 7926 TP in Kerkenveld. Klik hier voor een plattegrond
Parkeren kan naast de weg in het gras of liever op de oprit van het perceel.
De vergoeding: door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: klik op het woord aanmeldformulier

Koffie en thee en soep is aanwezig, neem zelf je lunch mee.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 2


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.
Wil jij hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Educatieserie - module 3 in Kerkenveld (eigen locatie)

Datum: 20-June-2018

Datum: Woensdag 20 juni 2018 (deel 1 op 23 mei, deel 2 op 6 juni)
Locatie: Gedempte Hoofddiep 37 - 7926 TP in Kerkenveld. Klik hier voor een plattegrond
Parkeren kan naast de weg in het gras of liever op de oprit van het perceel.
De vergoeding: door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: klik op het woord aanmeldformulier

Koffie en thee en soep is aanwezig, neem zelf je lunch mee.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 3


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.
Wil jij hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Themadag - Innerlijke Lichtkracht - met Asma en Martijn (in Gemert) (volgeboekt)

Datum: 26-April-2018

Datum: donderdag 26 april 2018 (volgeboekt)
Locatie : Molenrand 2, 5421 VZ in Gemert
Parkeren kan op het parkeerterrein aan de andere kant van de weg, aan de rechterkant gezien vanaf aankomstroute.
De vergoeding: 25 euro per persoon, de voorkeur om dit via ideal over te maken.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.00 met een mogelijke uitloop van 30 minuten
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier

Koffie, thee en water is aanwezig. Voor 5 euro is het mogelijk te lunchen (bio soep met brood en verse kruidenboter), uiteraard mag je ook je eigen lunch meenemen.
Aanmelden voor de lunch kan uiterlijk tot 24 april en uitsluitend door je naam door te geven via cvanrijsingen@hotmail.com


Themadag "Innerlijke Lichtkracht"

Op 26 april organiseren Martijn van Staveren en Asma Toet-Achkroune een dag van Universele Vriendschap, verbondenheid en samenzijn.

Wat zal er zich aandienen?

Deze dag staat in het teken van de krachtmomenten van stilte en eerbied naar onszelf en elkaar toe.
Wil je bij aankomst bij het gebouw, de stilte bewaken en in alle rust de ruimte betreden?

Warme groetjes,
Asma & Martijn

 
Deze themadag wordt verzorgd door Asma Toet-Achkroune & Martijn van Staveren.
Voel jij dat jij hierbij aanwezig wilt zijn, meld je dan aan via het onderstaande aanmeldformulier.

* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Mensbeleving "Weekend Natuurrijk Samen"

Datum: 08-June-2018

Data: weekend van 8, 9 en 10 juni 2018 in Ommen
Locatie: Natuurcamping "de Roos
Parkeren kan tegenover het gebouw aan de andere kant van de weg. (plattegrond)
De vergoeding: vanaf 134,50 per persoon voor een heel weekend
Meer informatie en voor het aanmelden: via de website van Earth Matters (link)


Mensbeleving "weekend natuurrijk samen" 

In navolging op de ééndaagse natuurmiddagen en op veler verzoek tot een meerdaagse gezamenlijke mensbeleving in de natuur met Martijn van Staveren organiseert Earth Matters op 8, 9 en 10 juni een weekend in Ommen.

Het hoofdthema is “Mens-Zijn als autonoom wezen en verbindingskracht”.

Vele Mensen rondom de hele Planeet Aarde, realiseren zich dat de Kracht van aandacht en samen-zijn, zónder zichzelf hierbij te verliezen en ondergeschikt te geraken aan een ander, teruggebracht kan worden in het Menselijke bewustzijn. Juist hierom komen Mensen samen, vanuit een complete herziening van de eigen werkelijkheid, om terug te keren naar de Innerlijke verbondenheid van Leven.

Gedurende deze dagen maken we ruimte voor stilte in verbinding met de natuur, we spreken vrijuit en kunnen waarlijk elkaar ont-moeten. Onder genot van onder andere gesprek, muziek, lekker biologisch, vegetarisch eten en verdieping in de Innerlijke scheppingskracht brengen we ons gezamenlijke ambassadeurschap tot expressie. We spreken hiermee de taal van Oorspronkelijk “zijn”. Luister naar je eigen behoefte, door bijvoorbeeld één op één te zijn met een ander, in een groepje of in het geheel. Durf te delen en te luisteren en waar te nemen. Durf te ontvangen en te geven en waargenomen te worden. In hoeverre maken wij ruimte voor onszelf? Hebben we überhaupt iets te durven of “zijn” we er al?

Voor kinderen is er een prachtig, avontuurrijk programma en ze zijn van harte welkom.

In dit weekend zetten we deuren open, om onszelf kenbaar te maken. Als autonome en ook gezamenlijke hoeders van deze prachtige levende blauwe parel, Planeet Aarde. Geef jezelf ruimte en podium, juist in deze tijd van transitie en bekrachtigende herzieningen in jezelf.

Organisatie: Arjan Bos, Moniek van Pelt en Martijn van Staveren
Alle informatie vind je op www.natuurrijksamen.nl


* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

No events found.