Agenda

Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Klik op een keuzeknop voor een overzicht van activiteiten


Lezing: Buitenaards Contact is werkelijkheid deel 4 in Bavel (Breda)

Datum: 05-February-2018

Datum: Maandag 5 februari 2018
Organisator: Ceres Breda, Grieta Hellinga
Locatie
: Kerkstraat 10, 4854 CE Bavel. Zalencentrum “de Tussenpauz”
Parkeren: er is ruim voldoende parkeerplaats. Klik hier voor een plattegrond
Entree: € 22,-
Tijden: inloop 19.00, start 19.30 eind 22.15
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier


Introductie tekst: Juist in een tijd dat het lijkt alsof de globale uitdagingen onoplosbaar zijn, is het bespreekbaar maken van andere werkelijkheden van zeer groot belang. Veel mensen merken dat onze bijzondere wereld onderhand wordt opgesplitst in twee verschillende realiteiten, te weten een geheel analoge organische werkelijkheid (voelen, creatief) en een complete artificiële computergestuurde werkelijkheid (denken, logica). Deze twee verschillende werkelijkheden, een Organische beschaving en/of een Cyborg beschaving zullen samen de toekomst van de Mens op Aarde haar realiteit gaan bepalen.

En in de kern is onze huidige werkelijkheid reeds het gevolg van een diepgaande Cyborg-intrige. Welke kant willen we met elkaar op? Wat zijn de mogelijkheden? Op basis van deze schijnbare, heftige dualiteit, verzorgt Martijn van Staveren (44) deze 4-delige lezingenserie over het ‘Menselijke bewustzijn versus Buitenaards Contact’.

De boodschap die Martijn naar buiten brengt, is er één van autonome bekrachtiging, liefde, daadkracht, besef en inzicht.

Om de Oorspronkelijke betekenis van ons Universum te kunnen gaan doorgronden starten we ons onderzoek in onze eigen achtertuin. Daarbij stuiten we dikwijls op zeer onthullende zaken; het is niet voor niets, dat we ons bewust worden van deze vaak manipulerende energieën. Hoe gek het klinkt wellicht, maar laat je vooral inspireren en beseffen hoe belangrijk het is dat jij, juist NU, hier aanwezig bent in dit tijdsbestek op Planeet Aarde. Want zodra jij in staat bent anders naar ‘de werkelijkheid’ te kijken, kun je een ander Innerlijk bewustzijn gaan ervaren.

Martijn zegt daarom ook met enige regelmaat: “Besef dat je niet naar een lezing van een Martijn gaat, besef dat je in essentie naar jezelf komt luisteren IN mijn verhaal. Waardoor je eigen informatie uit jezelf toegang kunt geven. Het is de tijd naar jezelf te durven luisteren, ongeacht wat de gevolgen hiervan kunnen zijn”.

Elke lezing is diepgaande gefragmenteerde informatie, waar als rode draad doorheen loopt wat de dwarsverbanden zijn van de huidige wereldwijde situatie ten aanzien van de Aardse Menselijke beschaving.

Het verhaal van Martijn: ‘Het ufo fenomeen is werkelijkheid. Buitenaardse aanwezigheid is werkelijkheid.’

"Vanaf dat ik een klein jongetje was, weet ik dat “De Mens op Aarde zich op alle mogelijke manieren zal verzetten tegen de bevrijding van het eigen Innerlijke bewustzijnswezen. Niet omdat zij niet vrij wil zijn, maar omdat de weg naar deze Innerlijke vrijheid er één zal zijn van radicale en complete herziening. De aanwezige spiritualiteit in de Mens is meestal aangeleerd en op persoonlijkheid gebaseerd en veelal niet op vrijheid van Oorspronkelijk voelen en denken. Het is veelvuldig afhankelijk geworden van gekaderd bewustzijn en is hierdoor een groot instrument tegen het repatriëren van de Oorspronkelijke vermogens van de Mens. Waarachtige spiritualiteit kent geen voorkeur.”

Als Aards kind raakte Martijn betrokken bij een grootschalig ontvoering en ontvoerings-programma, uitgevoerd door uiterst zelfingenomen, super geavanceerde buitenaardse beschavingen in samenwerking met zeer geheime Aardse inlichtingengroepen. Tijdens deze gebeurtenissen werd Martijn bijgestaan door zeer daadkrachtige en zorgzame hyper-dimensionale groeperingen, die er letterlijk aan hebben bijgedragen dat hij in zijn fysieke bewustzijn is blijven bestaan..!

Hiertoe behoorden verschillende en anders uitziende wezens dan Mensen en ook menselijke wezens, die een verschijning hebben, ongeveer zoals de Aardse Mens. Er zijn ook exact op de Aardse Mens lijkende beschavingen, waarvan het verschil tussen hen en ons niet te herkennen is. Deze beschavingen gaven veel informatie hoe wij op eigenzinnige en creatieve wijze een kentering kunnen veroorzaken in de huidige systematische onderdrukkingssystemen.

Volgens Martijn zijn er diverse programma’s actief, die door zogenaamde ‘rookgordijnen’ worden gecamoufleerd/verborgen. Martijn nam waar dat er zich achter het wereldwijde UFO-fenomeen, hele andere schokkende en onthullende activiteiten schuil gaan. Een gebeurtenis waardoor het gehele buitenaardse fenomeen letterlijk op zijn kop zou komen te staan. Martijn spreekt daarom telkens over verschillende werkelijkheden. Werkelijkheden waar Aardse ultra geheime neurocyber-krijgsmachten en inlichtingendiensten een stuwende kracht in zijn. Of in goed Nederlands: we worden op een fundamentele manier in de maling genomen..

Martijn vertelt vanuit zijn eigen ervaringen zijn verhaal; een verhaal waarin hij letterlijk belet werd, dit naar buiten, in de openbaarheid te brengen. Volgens Martijn zijn de bezetters van onze mind operationeel in alle lagen van tijdlijnen en voorzien en beïnvloeden zij telkens alle stappen van de Mens op Aarde. Maar de Mens beschikt en blijft beschikken over een (vergeten) vermogen dat deze loep kan doorbreken. Het is juist dít krachtige menselijke vermogen dat de zelfzuchtige buitenaardsen bij ons inactief willen houden…

De grote liefde voor Moeder Aarde en haar bewoners heeft Martijn aangezet om mede-inspirator te zijn om collectief een krachtige en liefdevolle impuls te geven, zodat er gezamenlijk een nieuw tijdperk kan worden gecreëerd. Een tijdperk waarin we kunnen terugkeren naar de werkelijke basis van ons Aardse bestaan met daarin centraal onze verbinding met de Oer-Wereld.

 
5 februari 2018 Deel 4: Buitenaardse leugens ontmaskerd, de vergeten neurologische invasie

Tijdens deze lezing geeft Martijn inzicht in de onderdrukking van de Mensheid haar Oorspronkelijke vermogen. De Aardse Mens heeft een buitengewoon scheppend vermogen om via haar creatievermogen inspiratie een aanpassingen te verrichten in het NU moment. Je zou dit kunnen vertalen naar: het bewust creëren van een wenselijke situatie en het opheffen van onwenselijke situaties. Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons DNA en kon worden omgezet door middel van het gebruik maken van ons zintuig wat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd.
Deze vermogens werden onderbroken en de Aardse Oorspronkelijke Mensheid werd bijna uitgeroeid om opnieuw te worden geprogrammeerd. De gevolgen zijn onder andere onze zogenaamde dagelijkse werkelijkheid en slaafsheid.

Doordat Martijn met eigen kennis uit andere werelden “voorzien” is én doordat hij intensief aan deze materie heeft gewerkt met andere multidimensionale bewustzijnswerelden, vertelt hij dat de hele Buitenaardse Scène een maskering is van een nog grotere, niet eerder besproken gebeurtenis. Deze gebeurtenis is de werkelijke oorzaak van de gehele manifestatie van het Buitenaardse fenomeen. De wijze hoe, waarop en door wie worden hoofdelijk bepaald door deze uitzinnige historie. Een historie welke zich ten opzichte van onze huidige tijdslijn ver in de toekomst heeft afgespeeld en allesbepalend is. Hierdoor zullen vele onderwerpen een nieuwe en diepere betekenis krijgen. Onderwerpen zoals spiritualiteit, chakra’s, reïncarnatie, graancirkels, ascentie, “hogere” dimensies, opgestegen meesters, neurologische virtuele werkelijkheden (VR) en buitenaardse hulp en healingen zullen herziening nodig hebben, naar gelang de Mens met meer informatie in zichzelf verbinding gaat maken.

De doelstelling van deze lezing is een kijkje achter de “ingevoegde” realiteit nemen en het besef ontwikkelen heel dicht bij jezelf te blijven. Maak kennis met een verloren gegane historie in jezelf en herken daarbij op jouw eigen wijze je innerlijke liefdes en creatiekracht. Alle Mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beschikken onafhankelijke én gezamenlijk over een enorm scheppend vermogen. Het is volstrekt hét moment om elkaar van Mens naar Mens en van Hart naar Hart te ontmoeten.


Deze lezing is onderdeel van een lezingenserie:

Deel 1 "Inleiding, synchroniciteit & Buitenaardse ontmoetingen"
Deel 2 "Het huidige Aardse mechanisme, wie ben ik (niet)?"
Deel 3 "Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties & mindcontrol"
Deel 4 "Buitenaardse leugens ontmaskerd  DE VERGETEN ARTIFICIELE NEUROLOGISCHE INVASIE"

Voor meer info over de inhoud van alle lezingen zie hier.   Deze lezingenserie wordt exclusief georganiseerd door Ceres in BredaWil jij hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via het onderstaande aanmeldformulier.
* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Educatieserie - module 2 in Zwaanshoek (nabij Hoofddorp) (volgeboekt)

Datum: 24-January-2018

Datum: woensdag 24 januari 2018 ( deel 1 op 10 jan. en deel 3 op 7 februari) (volgeboekt)
Locatie: Kunstwerkplaats Quinta Essentia, Spieringweg 913, 2136 LK Zwaanshoek (NH)
Parkeren kan tegenover het gebouw aan de andere kant van de weg. (plattegrond)
De vergoeding: door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: klik hier

Koffie, thee, water en koek is aanwezig, neem zelf je lunch mee. Je kunt ook een lunch bestellen voor € 8,50 p.p. via het email adres: info@kunstwerkplaats.com Dit kun je tot maximaal 2 dagen voordat de educatiedag plaats vindt doorgeven. De betaling mag je dezelfde dag contant en rechtstreeks verrichten bij het afhalen van de lunch. De lunch omvat koffie, thee, diverse soorten zelfgebakken brood met diverse soorten beleg en een verse salade.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 2


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.
Aanmelden: klik hier
* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Educatieserie - module 1 in Bavel (nabij Breda) (volgeboekt)

Datum: 27-January-2018

Datum: zaterdag 27 januari 2018 ( deel 2 op 17 februari en deel 3 op 10 maart) (volgeboekt)
Locatie: Kerkstraat 10, 4854 CE Bavel.
Parkeren: er is ruim voldoende parkeerplaats
De vergoeding: door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier

Koffie, thee, water en koek is aanwezig, neem zelf je lunch mee.
De educatieve serie wordt georganiseerd door Ceres Breda, organisatie en ruimte voor innerlijk bewustzijn en stilte.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 1


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.

Wil jij hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via het onderstaande aanmeldformulier.
* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Educatieserie - module 3 in Zwaanshoek (nabij Hoofddorp) (volgeboekt)

Datum: 07-February-2018

Datum: woensdag 7 februari 2018 ( deel 1 op 10 jan. en deel 2 op 24 januari) (volgeboekt)
Locatie: Kunstwerkplaats Quinta Essentia, Spieringweg 913, 2136 LK Zwaanshoek (NH)
Parkeren kan tegenover het gebouw aan de andere kant van de weg. (plattegrond)
De vergoeding: door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: klik hier

Koffie, thee, water en koek is aanwezig, neem zelf je lunch mee. Je kunt ook een lunch bestellen voor € 8,50 p.p. via het email adres: info@kunstwerkplaats.com Dit kun je tot maximaal 2 dagen voordat de educatiedag plaats vindt doorgeven. De betaling mag je dezelfde dag contant en rechtstreeks verrichten bij het afhalen van de lunch. De lunch omvat koffie, thee, diverse soorten zelfgebakken brood met diverse soorten beleg en een verse salade.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 3


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.
Aanmelden: klik hier
* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Educatieserie - module 2 in Bavel (nabij Breda) (volgeboekt)

Datum: 17-February-2018

Datum: zaterdag 17 februari 2018 ( deel 1 op 27 januari en deel 3 op 10 maart) (volgeboekt)
Locatie: Kerkstraat 10, 4854 CE Bavel.
Parkeren: er is ruim voldoende parkeerplaats
De vergoeding: door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: klik hier

Koffie, thee, water en koek is aanwezig, neem zelf je lunch mee.
De educatieve serie wordt georganiseerd door Ceres Breda, organisatie en ruimte voor innerlijk bewustzijn en stilte.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 2


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.

Aanmelden
: klik hier
* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Educatieserie - module 1 in Joure (Friesland)

Datum: 21-February-2018

Datum: woensdag 21 februari 2018 ( deel 2 op 6 maart en deel 3 op 21 maart) Stichting In-Zicht is de initiatiefneemster.
Locatie: Centrum ’t Haske  Vegelinsweg 20 in Joure
Parkeren kan bij de ingang, ruime gelegenheid.
De vergoeding: door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: via deze link

Koffie, thee en water is aanwezig, neem zelf je lunch mee.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 1


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.

Aanmelden: via deze link
* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Educatiedag - module 4 in Houthem-St. Gerlach (Z-Limburg) (volgeboekt)

Datum: 23-February-2018

Datum: vrijdag 23 februari 2018, vlakbij Valkenburg Zuid Limburg (volgeboekt)
Locatie
: De Holle Eik, Baron de Selysstraat 4 in Houthem-St. Gerlach, georganiseerd door Joke Vrouenaerts
Bereikbaarheid
: Met de auto vanaf de snelweg, trein en bus in de directe omgeving. (plattegrond)
Kosten
: De vergoeding voor de educatie dag is 89 euro. Je bent definitief aangemeld zodra je aanmelding is ontvangen.
Tijden
: inloop 9.30, start 10.00 en einde rond 16.30.  Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee. Lunch bestellen kan voor € 13,50 p/p
Aanmelden
scrol naar beneden voor het aanmeldformulier     (vrouenraets@planet.nl  voor als je de lunch wilt bestellen)


Educatieserie “Zelf exploratie en metafysisch bewustzijn"
Module 4

Op 23 februari 2018 start de ééndaagse educatie welke volgt op de eerste 3 modules, getiteld:
"Zelf exploratie in metafysisch bewustzijn"

In een prachtige zaal met uitzicht in de natuur en gelegen vlakbij het prachtige Kasteel St. Gerlach volgt deze ééndaagse educatie op de eerste 3 modules. Vanzelfsprekend is deze dag toegankelijk voor iedereen, je hoeft dus niet perse de eerste 3 delen bijgewoond te hebben. Wellicht heb je via andere kanalen (Crowd Power uitzendingen) of op andere wijze informatie tot je genomen. Of je hebt dermate veel kennis en inzicht, dat jij voor jezelf weet dat je erbij kunt zijn. Iedereen is welkom.

Het doel van deze dag is verdieping in het autorisatie vermogen, het toepassen van jouw creatiekracht in je dagelijkse leven vanuit je wezenlijke kracht. Tevens is het contact leggen met je meta-bewustzijn en het doorbreken van Mind Control invloeden van buitenaf een belangrijk thema waar aandacht aan gegeven zal worden. Buitenaardse en interdimensionale beschavingen communiceren via een vrije “bandbreedte”, het is deze frequentie waar je als mens weer toegang tot mag gaan krijgen.

We kijken naar "externe invloeden" zoals beïnvloeding via familiair bewustzijn, DNA. We noemen dit ook wel holografisch familiair bewustzijn. Doordat de Mens beschikt over een enorm vermogen "bewustzijn", is het mogelijk je te ontkoppelen van dit veld. Vrij komen van holografische genetische (voor)programma's houdt in terugkeren in je eigen mogelijkheden. We spreken in deze dag hier uitvoerig over.

De doelstelling is je eigen vermogen te vergroten, jouw Kracht van Creatie te hervinden en zorgen dat dit op een werkbare wijze te integreren is in je dagelijkse leven. In de huidige tijdspanne waarin wij leven, zijn wij meer dan ooit eraan toe los te komen van de controlelagen en zijn wij op weg naar innerlijke bevrijding. Deze reis op planeet Aarde staat primair in het teken om jouw onderscheidingsvermogen toe te passen en op geheel eigen wijze de werkelijkheid van jou bestaan een betekenis en inhoud te geven.

De organisatiebijdrage is 89 euro, korting is mogelijk in overleg.
De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.

* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Educatieserie - module 2 in Joure (Friesland)

Datum: 06-March-2018

Datum: dinsdag 6 maart 2018 ( deel 1 op 21 februari en deel 3 op 21 maart) Stichting In-Zicht is de initiatiefneemster.
Locatie: Centrum ’t Haske  Vegelinsweg 20 in Joure
Parkeren kan bij de ingang, ruime gelegenheid.
De vergoeding: door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: via deze link

Koffie, thee en water is aanwezig, neem zelf je lunch mee.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 2


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.

Aanmelden: via deze link
* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Educatieserie - module 3 in Bavel (nabij Breda) (volgeboekt)

Datum: 10-March-2018

Datum: zaterdag 10 maart 2018 ( deel 1 op 27 januari en deel 2 op 17 februari) (volgeboekt)
Locatie: Kerkstraat 10, 4854 CE Bavel.
Parkeren: er is ruim voldoende parkeerplaats
De vergoeding: door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: klik hier

Koffie, thee, water en koek is aanwezig, neem zelf je lunch mee.
De educatieve serie wordt georganiseerd door Ceres Breda, organisatie en ruimte voor innerlijk bewustzijn en stilte.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 3


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.

Aanmelden
: klik hier
* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Educatieserie - module 3 in Joure (Friesland)

Datum: 21-March-2018

Datum: woensdag 21 maart 2018 ( deel 1 op 21 februari en deel 2 op 6 maart) Stichting In-Zicht is de initiatiefneemster.
Locatie: Centrum ’t Haske  Vegelinsweg 20 in Joure
Parkeren kan bij de ingang, ruime gelegenheid.
De vergoeding: door 267 euro over te maken ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: via deze link

Koffie, thee en water is aanwezig, neem zelf je lunch mee.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 3


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.
Aanmelden: via deze link
* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Ontmoetings- en Vriendendag “Collectieve creatie in beweging” in Geleen (Z-Limburg) (volgeboekt)

Datum: 28-January-2018

Datum: zondag 28 januari 2018 (volgeboekt)
Locatie: Basis- en voortgezet onderwijs IBBO Geleen, Op de Vey 18 – 6165 CC te Geleen. Klik hier voor een plattegrond
Kosten:
Er is geen toegangsprijs, wel vragen we een donatie van 5 euro p/p. Dit wordt aangewend als uitwisseling voor het gebruik van de locatie van deze middag.
Tijden: inloop 12.00, start 14.00 en einde rond 17.00. Tussen 12.00 en 14.00 kunnen we elkaar ontmoeten, spreken en gegevens uitwisselen.
Parkeren: kan op eigen terrein voor het gebouw en aan de kant van de weg.
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier

Note! Koffie en thee zijn aanwezig, ook kun je hier lekkere zelfgemaakte biologische vlaaien (denk om de lijn) kopen. De kosten zijn heel billijk en zijn voor de deelnemers zelf.Georganiseerd door Martijn van Staveren i.s.m. basis- en voortgezet onderwijs IBBO Geleen


Ontmoeting- en Vriendendag “Collectieve creatie in beweging”

In een tijd waarin het soms onmogelijk lijkt om jezelf te kunnen en mogen zijn, is het juist belangrijker dan ooit om ter hand te nemen waar jij je eigen passie bij voelt. Steeds meer mensen komen tot het besef, dat een verandering niet van buitenaf komt, maar van binnenuit geïnitieerd mag gaan worden. In de samenleving zijn er tal van aanwijzingen dat we naar een drastische herziening moeten gaan kijken in elk thema wat ons aangaat.

We spreken over herzieningen in:

• Persoonlijke opvattingen en keuzes
• Schoolsysteem (onderwijs)
• Gezondheidzorg (voeding en beweging)
• Economie (geld en verdienmodellen)
• Energie (brandstoffen en vervuiling)
• Transport (weg, water en in de lucht)
• Ecologie (natuur, plant en dier)
• Defensie (militaire zaken)
• Politiek (partijbestuur en democratie)
• en nog vele, vele andere thema’s.

De vraag is niet of en wanneer, maar HOE we dit gaan realiseren. Tal van mensen lopen met allerlei ideeën rond, hoe het beter kan in de huidige samenleving en willen hieraan meedragen in een belangrijk transitieproces. Willen we op afstand toekijken en wachten hoe anderen het gaan regelen, of zijn we betrokken bij dit enorme proces? We mogen beseffen dat we met elkaar nieuwe ideeën kunnen uitdragen naar buiten toe.

Deze middag staat in het teken van het inbrengen van eigen ideeën, het informeren over mogelijkheden deze ideeën uit te dragen naar het publieke domein toe én het leggen van contacten met andere mensen.

De doelstelling is om door middel van een landelijk platform op een professionele wijze een Menswaardige samenleving te creëren. We spreken hierbij over wat er wél mogelijk is en onderbouwen dit middels feitelijke situaties. Als een inspirerend platform kunnen we adviserend naar buiten treden, naar onder andere lokale overheden en de nationale Overheid is hierbij zeker ook een goede mogelijkheid.

Heb jij ideeën of ken je iemand die bezig is met een project? Wil je aanwezig zijn om dit initiatief mede te dragen en voel je dat je hierbij aanwezig wilt zijn?
Meld je dan aan via het onderstaande formulier. De gevraagde bijdrage wordt aangewend als uitwisseling voor de locatie van deze middag.
* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Themadag - Het collectieve bewustzijn en zelfheling - (volgeboekt)

Datum: 11-March-2018

Datum: zondag 11 maart 2018 (volgeboekt)
Locatie: Kunstwerkplaats Quinta Essentia, Spieringweg 913, 2136 LK Zwaanshoek (NH)
Parkeren kan tegenover het gebouw aan de andere kant van de weg. (plattegrond)
De vergoeding: door 59 euro over te maken ben je definitief aangemeld en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30 met een mogelijke uitloop van 30 minuten
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier

Koffie, thee, water en koek is aanwezig, neem zelf je lunch mee. Je kunt ook een lunch bestellen voor € 8,50 p.p. via het email adres: info@kunstwerkplaats.com Dit kun je tot maximaal 2 dagen voordat de educatiedag plaats vindt doorgeven. De betaling van de lunch mag je dezelfde dag contant en rechtstreeks verrichten bij het afhalen van de lunch. De lunch omvat koffie, thee, diverse soorten zelfgebakken brood met diverse soorten beleg en een verse salade.


Themadag "Het collectieve bewustzijn en zelfheling"
Deze dag staat in het teken van individuele- en gezamenlijke Bekrachtiging, Innerlijke bewustwording en zelfrealisatie.

Het Menselijke collectieve bewustzijn is zich aan het verdiepen in de kracht van verbondenheid. Als Mens zijn we er meer dan ooit aan toe om ons eigen proces onder ogen te komen. Deze dag organiseren we in een hele fijne, veilige en vriendschappelijke omgeving. Vanuit gelijkwaardigheid en Mensen onder elkaar.

De doelstelling van deze dag is dat we door inleiding van informatie en stilte momenten, doorgang vinden naar ons eigen Innerlijke Bewustzijnswezen. Vanuit deze Kracht schouwen we in onze eigen levensthema’s waar we als wezens met een soeverein bewustzijn vrijheid in kunnen laten ontstaan. Door het hanteren van jouw eigen Innerlijke vermogen, wordt er gewerkt rechtstreeks vanuit de analoge Hart-Scheppingskracht, jouw Innerlijke Oorspronkelijke Lichtkracht. Juist in deze tijd, waarin de Mens steeds afhankelijker lijkt te worden van extern aanbod, gaan we terug naar binnen. Het is déze Kracht, wat al het Universele leven met elkaar verbindt.

De kwantum fysische kosmische wetgeving, waarin het Hart als “holografische” invoeger functioneert, staat centraal in deze wijze van werken in-, aan- en vanuit jezelf.

 

(Hoofd)thema’s waaraan je kunt werken kunnen onder andere zijn:

Emotioneel bewustzijn (traumaopruiming)
Fysiek bewustzijn (lichamelijke conditionering)
Psychisch bewustzijn
Geestelijk bewustzijn
Spiritueel bewustzijn

De dag ziet er als volgt uit:

In de ochtend:
Een heel hartelijk welkom, inleiding en voorzet van de dag.
Presentatie en informatie, opgevolgd door gezamenlijke veiligheid en geborgenheid bekrachtiging vanuit jezelf.
We houden stilte momenten met elkaar, we realiseren onze verbondenheid met al-wat-is.

10.00 – 11.30 deel 1
pauze 11.30 11.45
11.45 - 13.00 deel 2


13.00 – 13.45 (45 minuten lunchpauze)

Na de lunch starten we onze eigen thema’s om transitie te bewerkstelligen.
13.45 – 15.00 deel 3
pauze 15.15 – 15.30
15.30 – 16.30 deel 4


We werken individueel aan onze eigen processen
We ondersteunen elkaar als groep in elkaars processen

Door het inzetten (vanuit jezelf) van de Creatiekracht -het liefdesveld van Schepping als deel van de AL-Kracht- , vinden diepgaande transformaties plaats. Het aloude NewAge paradigma "werken met hogere energieën van buitenaf" wordt deze dag nog een keer extra onder de loep genomen en doorbroken! Wees je bewust dat jij deze dag komt namens jezelf, voor jezelf en ook voor de andere aanwezigen.

De dag duurt van 10.00 uur tot 16.30 met een mogelijke uitloop van 30 minuten. Inloop vanaf 9.30.
Neem een notitieblok en pen mee. Deze themadag wordt verzorgd door Martijn van Staveren.

Voel jij dat jij hierbij aanwezig wilt zijn, meld je dan aan via het onderstaande aanmeldformulier.
* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

Themadag - Het collectieve bewustzijn en zelfheling - (volgeboekt)

Datum: 08-April-2018

Datum: zondag 8 april 2018 (volgeboekt)
Locatie: Kunstwerkplaats Quinta Essentia, Spieringweg 913, 2136 LK Zwaanshoek (NH)
Parkeren kan tegenover het gebouw aan de andere kant van de weg. (plattegrond)
De vergoeding: door 59 euro over te maken ben je definitief aangemeld en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30 met een mogelijke uitloop van 30 minuten
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier

Koffie, thee, water en koek is aanwezig, neem zelf je lunch mee. Je kunt ook een lunch bestellen voor € 8,50 p.p. via het email adres: info@kunstwerkplaats.com Dit kun je tot maximaal 2 dagen voordat de educatiedag plaats vindt doorgeven. De betaling van de lunch mag je dezelfde dag contant en rechtstreeks verrichten bij het afhalen van de lunch. De lunch omvat koffie, thee, diverse soorten zelfgebakken brood met diverse soorten beleg en een verse salade.


Themadag "Het collectieve bewustzijn en zelfheling" (volgeboekt)
Deze dag staat in het teken van individuele- en gezamenlijke Bekrachtiging, Innerlijke bewustwording en zelfrealisatie.

Het Menselijke collectieve bewustzijn is zich aan het verdiepen in de kracht van verbondenheid. Als Mens zijn we er meer dan ooit aan toe om ons eigen proces onder ogen te komen. Deze dag organiseren we in een hele fijne, veilige en vriendschappelijke omgeving. Vanuit gelijkwaardigheid en Mensen onder elkaar.

De doelstelling van deze dag is dat we door inleiding van informatie en stilte momenten, doorgang vinden naar ons eigen Innerlijke Bewustzijnswezen. Vanuit deze Kracht schouwen we in onze eigen levensthema’s waar we als wezens met een soeverein bewustzijn vrijheid in kunnen laten ontstaan. Door het hanteren van jouw eigen Innerlijke vermogen, wordt er gewerkt rechtstreeks vanuit de analoge Hart-Scheppingskracht, jouw Innerlijke Oorspronkelijke Lichtkracht. Juist in deze tijd, waarin de Mens steeds afhankelijker lijkt te worden van extern aanbod, gaan we terug naar binnen. Het is déze Kracht, wat al het Universele leven met elkaar verbindt.

De kwantum fysische kosmische wetgeving, waarin het Hart als “holografische” invoeger functioneert, staat centraal in deze wijze van werken in-, aan- en vanuit jezelf.

 

(Hoofd)thema’s waaraan je kunt werken kunnen onder andere zijn:

Emotioneel bewustzijn (traumaopruiming)
Fysiek bewustzijn (lichamelijke conditionering)
Psychisch bewustzijn
Geestelijk bewustzijn
Spiritueel bewustzijn

De dag ziet er als volgt uit:

In de ochtend:
Een heel hartelijk welkom, inleiding en voorzet van de dag.
Presentatie en informatie, opgevolgd door gezamenlijke veiligheid en geborgenheid bekrachtiging vanuit jezelf.
We houden stilte momenten met elkaar, we realiseren onze verbondenheid met al-wat-is.

10.00 – 11.30 deel 1
pauze 11.30 11.45
11.45 - 13.00 deel 2


13.00 – 13.45 (45 minuten lunchpauze)

Na de lunch starten we onze eigen thema’s om transitie te bewerkstelligen.
13.45 – 15.00 deel 3
pauze 15.15 – 15.30
15.30 – 16.30 deel 4


We werken individueel aan onze eigen processen
We ondersteunen elkaar als groep in elkaars processen

Door het inzetten (vanuit jezelf) van de Creatiekracht -het liefdesveld van Schepping als deel van de AL-Kracht- , vinden diepgaande transformaties plaats. Het aloude NewAge paradigma "werken met hogere energieën van buitenaf" wordt deze dag nog een keer extra onder de loep genomen en doorbroken! Wees je bewust dat jij deze dag komt namens jezelf, voor jezelf en ook voor de andere aanwezigen.

De dag duurt van 10.00 uur tot 16.30 met een mogelijke uitloop van 30 minuten. Inloop vanaf 9.30.
Neem een notitieblok en pen mee. Deze themadag wordt verzorgd door Martijn van Staveren.

Voel jij dat jij hierbij aanwezig wilt zijn, meld je dan aan via het onderstaande aanmeldformulier.
* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke

No events found.