Nieuws

Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Dank voor je verbondenheid tijdens de Galactische Discussie
Wederom deel ik mijn uitwisseling van dankbaarheid. Voor degene die mij onder andere een Facebook bericht gezonden hebben: ik krijg dermate veel berichten dat ik niet kan reageren op alle berichten. Naast deze Facebook berichten, ontvang ik veel email, brieven, videoboodschappen en boodschappen op andere wijze. Deze boodschappen komen vanuit vele landen wereldwijd. Ik wil je heel warm & hartelijk bedanken voor je verbondenheid.

Zoveel mooie Mensen, samen op weg naar een andere wereld. Hoewel het soms lijkt alsof er niets aan het gebeuren is, mogen we be...
Lees meer
Grotere werkelijkheden worden bevrijd uit dogma, **UFO’s, Disclosure en ET’s**
In een hele mooie en waardevolle tijd, waarin zeer veel Mensen geloven in "dé" betekenis van UFO's, buitenaardse aanwezigheid, staat vast dat het "framen" (geven van samenhang en/of betekenis) van deze grootse en belangrijke onderwerpen in een ander daglicht komen te staan. De wijze hoé en waarop de Mens gelinkt is aan het UFO- en Buitenaardse fenomeen is nog veel mooier en boeiender dan gedacht en gevoeld. Zelf merk ik hoezeer veel Mensen zich (nog) vasthouden aan hetgeen zij denken dat het is, veelal gebaseerd op wat er de afgelopen decennia aan informati...
Lees meer
Empathisch ambassadeurs, slechts een woord of........meer dan dat?
“Stralende energie van verbondenheid”. De wijze hoe en waarop Mensen met en over elkaar communiceren in het “Spirituele Landschap” laat zien dat er grote verschuivingen gaande zijn in het Menselijke Bewustzijn. Ik kreeg onder ogen via diverse Mensen hoe zogenaamde bekende Mensen in het "spirituele circuit" en het "buitenaardse circuit" bezig zijn om mij als onruststoker en leugenaar neer te zetten. Waarom ik hier nu een artikeltje aan wijd is om het groter geheel eromheen zichtbaar te laten zijn. Dat is namelijk wat de werkelijke doorgang naar een...
Lees meer
Herziening in volle beweging!
Er is een hele grote verschuiving gaande, welke absoluut een onvermijdelijke schakel is in het huidige Menselijke waarnemingsproces. Het Menselijke bewustzijn is in een versnelling geraakt. Steeds meer mensen (gaan) beseffen dat huidige spirituele modellen niet meer toereikend zijn en in feite bezigheidstherapieën zijn. Dat is waar en niet waar, zodra je beseft wat er gaande is kan het een waarheidsvinding zijn.

Vorige levens, karmische processen, betekenis(sen) van Engelen, astraal reizen, opgestegen meesters of buitenaardse helpers, EThealingen en he...
Lees meer
Nadenken en omdenken, invoelen en omvoelen
Ik heb de afgelopen 30 jaar vele gesprekken gevoerd met Mensen welke het UFO fenomeen onderzoeken. Onderzoekers uit diverse overtuigingenhoeken met interessante ervaringen en zienswijzen. Er zijn verschillende “categorieën” in de “Buitenaardse/ niet-Aardse” uitleg, allen zijn verdedigbaar en logisch. Ik som ze hier kort en bondig op:

1. Mensen die niets geloven, ze willen er niets van weten. Op voorhand is het "Buitenaardse" een idioot onderwerp.
2. Mensen die geloven dat er alleen kwaadaardige beschavingen bestaan buiten d...
Lees meer

Social Media

Facebook

Twitter