Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Nederland Bewust Anders Ontmoetingsavond “Collectieve creatie in beweging” in Joure (Frieland)

Ga terug naar de Agenda
18-Apr-2018

Agenda

Datum: woensdag 18 april 2018, Stichting In-Zicht is de initiatiefneemster.
Locatie: Centrum ’t Haske Vegelinsweg 20 in Joure
Bijdrage:
om het evenement te kunnen organiseren wordt er een bijdrage van 5 euro p/p gevraagd.
Tijden: zaal open 18.30, start 19.00 tot 22.00.
Parkeren: kan op eigen terrein voor het gebouw en aan de kant van de weg.
Aanmelden: dit kan via de website van Inzicht
Als mede-initiatiefnemer is Martijn van Staveren ook aanwezig deze avond.


Georganiseerd door Stichting Inzicht


Ontmoetingsavond “Collectieve creatie in beweging” van Mensen voor Mensen

In een tijd waarin het soms onmogelijk lijkt om jezelf te kunnen en mogen zijn, is het juist belangrijker dan ooit om ter hand te nemen waar jij je eigen passie bij voelt. Steeds meer mensen komen tot het besef, dat een verandering niet van buitenaf komt, maar van binnenuit geïnitieerd mag gaan worden. In de samenleving zijn er tal van aanwijzingen dat we naar een drastische herziening moeten gaan kijken in elk thema wat ons aangaat.

We spreken over herzieningen in:

• Persoonlijke opvattingen en keuzes
• Schoolsysteem (onderwijs)
• Gezondheidszorg (voeding en beweging)
• Economie (geld en verdienmodellen)
• Energie (brandstoffen en vervuiling)
• Transport (weg, water en in de lucht)
• Ecologie (natuur, plant en dier)
• Defensie (militaire zaken)
• Politiek (partijbestuur en democratie)
• en nog vele, vele andere thema’s.

De vraag is niet of en wanneer, maar HOE we dit gaan realiseren. Tal van mensen lopen met allerlei ideeën rond, hoe het beter kan in de huidige samenleving en willen hieraan meedragen in een belangrijk transitieproces. Willen we op afstand toekijken en wachten hoe anderen het gaan regelen, of zijn we betrokken bij dit enorme proces? We mogen beseffen dat we met elkaar nieuwe ideeën kunnen uitdragen naar buiten toe.

Deze avond staat in het teken van het inbrengen van eigen ideeën, het informeren over mogelijkheden deze ideeën uit te dragen naar het publieke domein toe én het leggen van contacten met andere mensen.

De doelstelling is om door middel van een landelijk platform op een professionele wijze een Menswaardige samenleving te creëren. We spreken hierbij over wat er wél mogelijk is en onderbouwen dit middels feitelijke situaties. Als een inspirerend platform kunnen we adviserend naar buiten treden, naar onder andere lokale overheden en de nationale Overheid is hierbij zeker ook een goede mogelijkheid.

Heb jij ideeën of ken je iemand die bezig is met een project? Wil je aanwezig zijn om dit initiatief mede te dragen en voel je dat je hierbij wilt zijn?
Meld je dan aan via de bovenstaande aanmeld link. Wij kijken ernaar uit je te mogen ontmoeten.
* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke