Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Zonnewende 21 juni: het Nationale Event “Ons Scheppingsvermogen” in Breda

Ga terug naar de Agenda
21-Jun-2018

Agenda

Datum: Zonnewende donderdag 21 juni 2018
Locatie: Breepark evenementenhal, Bavelseparklaan 10,  4817 ZX Breda.  Klik hier voor een plattegrond
Organisatiebijdrage: € 39,- over te maken via ideal bij aanmeldformulier
Tijden: start 14.00 en einde 20.30 meer info vind je hier (link)
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier

Attentie: mensen wonend in een ander land dan Nederland, kunnen zich aanmelden door de bijdrage van 39 euro over te maken op het banknummer NL97SNSB0946379785 t.n.v. Stichting Ashmar. Als omschrijving graag vermelden: je deelnemersnaam en 21 juni, zodat je betaling gekoppeld kan worden aan de deelnemer.


 Er is mogelijkheid om drankjes en een biologisch vegetarische maaltijdsoep te nuttigen in de Breeparkhal.21 juni: Nationaal Event “Ons Scheppingsvermogen”

Het leven op de planeet Aarde voelt voor veel mensen dualistisch aan. Enerzijds is de wereld van de flora en fauna adembenemend mooi en voelen we hier veel kracht en vele geluksmomenten bij. Anderzijds ervaren we ons dagelijkse leven als mensen onder elkaar vaak als vermoeiend, zwaar, belastend en onderdrukkend.


Hoe komt het dat we allemaal deze tegenstrijdigheid zo sterk voelen in onze lichamen en onze mind? Hoe komt het dat de Mens in de aanpassingsmodus leeft en de grote massa volgt zonder zelf na te denken of te voelen? Is het ook mogelijk aan deze volgzaamheid en afhankelijkheid te ontkomen en een radicaal andere koers te varen, ondanks de systemen waarin we leven en de druk die we voelen van anderen?
Deze thema’s en nog vele andere vraagstukken zullen aan bod komen bij dit event. Martijn van Staveren zal als inspirator dit fascinerende, prikkelende en stimulerende Event kleur en glans geven.

Thema’s als, ‘wie is de Mens van Origine, welke vermogens en potentieel draagt de Mens in zich, hoe kunnen deze vermogens geactiveerd worden’, bespreekbaar en voelbaar gemaakt worden. Naast noodzakelijke informatie zullen er bekrachtigende oefeningen worden gedaan om het bewustzijnsveld zo sterk mogelijk te maken. Vanuit de kwantum fysische wetten is bekend dat daar waar menselijke observatie is, verandering kan komen in de fysieke werkelijkheid.

Mede is de kracht van het getal om het collectieve bewustzijn in beweging te krijgen een belangrijk element van deze dag. De aarde bevindt zich in een fase van transitie waarin jóúw aandeel als Ambassadeur van de Planeet Aarde in deze overgangsfase van onschatbare waarde is. Meedragen en mee-creëren vanuit helderheid, daadkracht en de eigen Innerlijke Kracht is de sleutel om de gehele Mensheid in een compleet andere stroming te laten komen. Doe je mee, als drager en draagster van Innerlijke Kracht? Om samen met de andere deelnemers ons potentieel vanuit Hartskracht aan te boren, te versterken en in te zetten voor een meer menswaardige, gelijkwaardige samenleving, gebaseerd op verbinding en harmonie!

Verder maken livemuziek, zang, 432 Hz Music, achtergrondbeelden, stiltemomenten, energetisch schilderijen en natuurfoto’s onderdeel uit van het programma. In de diverse pauzes is zowel binnen als buiten, ruimte en tijd voor ontmoeting.

Dit event is Martijn van Staveren als gastspreker & inspirator aanwezig om samen met jou er een fantastische samenkomst van te maken. Realiseer dat jij als Ambassadeur van Licht, Kracht & Liefde de beweging komt brengen, welke jij op unieke wijze in je draagt.

Wil jij hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via het onderstaande aanmeldformulier.

Attentie: mensen wonend in een ander land dan Nederland, kunnen zich aanmelden door de bijdrage van 39 euro over te maken op het banknummer NL97SNSB0946379785 t.n.v. Stichting Ashmar. Als omschrijving graag vermelden: je deelnemersnaam en 21 juni, zodat je betaling gekoppeld kan worden aan de deelnemer.

* Benodigd
iDeal