Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Lezing: Sterven doe je Zelf “de wederopstanding en bevrijding van het Innerlijke Bewustzijn” - in Kloetinge (zeeland)

Ga terug naar de Agenda
25-Jan-2019

Agenda

Datum: vrijdag 25 januari 2019
Locatie:
Dorpshuis “Amicitia”, Schimmelpenninckstraat 14, Kloetinge
De bijdrage
voor deze lezing is € 20,-
Tijden:
inloop 19.00 we starten om 19.30 en eindigen rond 22.15
Aanmelden: via het emailadres tinekedezeeuw@gmail.com


- Sterven doe je Zelf -

“de wederopstanding en bevrijding van het Innerlijke Bewustzijn”

Deze lezing wordt georganiseerd door Vereniging de Bron en vindt plaats in Kloetinge. Een aantal fundamentele kwesties komen in deze nieuwe versie van deze lezing aan bod, waaronder het UFO fenomeen, emotionele resonantievelden en het activeren van oorzaak en gevolg wetten. Wat en wie is Bron, wat is het Witte Licht en hoe verhoudt zich dit tot een grotere kwantumwerkelijkheid. Wat zijn gedachten en wat zijn de gevolgen van denken op basis van geloofsovertuigingen en wijze kennis in boeken? Hoe ver wil en kan de Mens haar inzicht verruimen en haar Innerlijke weten verlossen van Draconische indoctrinaties. Terug naar de Innerlijke Vrede en daadkracht.


Deze lezing gaat over de Wederopstanding van de Innerlijke Kracht van wat bewustzijn wordt genoemd. Gedurende het leven van een Mens doet zij ervaringen op, draagt ervaringen van voorouders in zich (dna) en is onderdeel van een collectief bewustzijn. Deze cluster aan invloeden hebben een enorm effect en uitwerking in hoé de Mens haar leven ervaart, hoe zij leeft, hoe zij zich vormt en welke normen en waarden worden gehanteerd. Hierbij gaan we dikwijls voorbij aan de afsluiting van het Aardse leven en overgang naar een ander bewustzijn, dat deze onlosmakelijk verbonden is aan de wijze hoe en vanuit welke overtuigingen er geleefd wordt.

Steeds meer mensen komen tot het inzicht en besef dat er meer gaande is dan de tot nog toe bekende en besproken modellen van leven en dood, de betekenis hiervan wordt verruimd en krijgt steeds grotere inhoud en betekenis.

Wie is de Mens, wat is er vóór het leven op Aarde? Wat is de dood voor een “proces” en kan het zijn dat de dood een uit verschillende fases ingeleid moment is, waarbij er “belangen” “spelen welke tot nu toe buiten beeld werden gehouden? Kan de dood een simulatie zijn van een veel grotere overgang naar iets buitengewoons?

Naast eigen ervaringen, voorouderlijke historie (dna) en collectief bewustzijn gaat de Mens ontdekken dat er meerdere factoren actief zijn in het Menselijke bewustzijn. Juist déze factoren spelen de hoofdrol tijdens het moment wat wij sterven noemen. De overgang naar een andere Wereld.

Nadat je deze lezing hebt aangehoord wat de dwarsverbanden zijn tussen de daadwerkelijke Wederopstanding van de Mens en het bevrijden van het Innerlijke Bewustzijn, zal jouw kijk op de dagelijkse werkelijkheid van jezelf en het moment van overgaan nooit meer hetzelfde zijn. Het maakt je krachtiger in jezelf en naar je eigen handelen toe. Bewust-Zijn is iets anders dan je bewust worden.

Deze informatie is van zeer grote waarde, voor degene die dieper willen kijken is wat ware Kracht nu werkelijk is, en van hieruit als autonoom wezen gedurende het leven op Aarde zichzelf willen ervaren. Martijn van Staveren neemt je mee naar een aantal ervaringen welke hij van kinds af aan mee maakt en ver terug gaan in de zogenaamde tijd voor de geboorte op de Aarde. Hij noemt zichzelf vrijuit spreker en deelt openlijk zijn belevingen om het collectieve bewustzijn op Planeet Aarde mede in beweging te brengen. Hij heeft gedetailleerde herinneringen uit andere werelden over het potentieel ‘waarneming & observatie’ vanuit het Vrije Hart en draagt informatie in zich, die nu op Aarde wederom zichtbaar aan het worden is.
Deze lezing wordt georganiseerd door Vereniging de Bron