Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Themadag -Defragmentatie Sessie- "Verborgenheid aanschouwen" (volgeboekt)

Ga terug naar de Agenda
25-Feb-2019

Agenda

Datum: maandag 25 februari 2019, (volgeboekt)
Locatie: Pastoor Moormanstraat 96, 6219 AX in Maastricht
Parkeren kan voor en in de buurt van het gebouw, houd rekening met opritten en vrijhouden van stoepen.
De vergoeding: 39 euro p/p voor de hele dag
Koffie, thee, water en koek is aanwezig, neem je eigen lunch mee
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.00 met een mogelijke uitloop van 30 minuten
Asma en Martijn heten je van harte welkom tijdens deze bijzondere samenkomst
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier

Defragmentatie Sessie
-Verborgenheid aanschouwen-

De Mensheid op Aarde is een onderdeel van verscheidene intergalactische Humanoïde beschavingen. Deze Humanoïde beschavingen verblijven in verschillende Kosmische werkelijkheden en hun Oorspronkelijke vermogens zijn gerelateerd aan wat de Aardse Mens kent als “Scheppen”. Het Humanoïde ras is hierin niet uniek, vele andere uitdrukkingsvormen van Leven dragen het vermogen van Scheppen in zich.

Scheppen is een Bewuste-”Zijn”-Kracht. Het is de Kracht om “iets” te laten ontstaan of te openen in een werkelijkheid. Het is zelfs de Kracht om op geheel eigen Wijze (een) werkelijkheid te laten ontstaan! Stel je eens voor wat dit in bredere zin in zou kunnen houden….

Fragmenten
De uiteindelijke huidige Aardse Menselijke beschaving kende en kent een kentering in het vermogen van Scheppen. Zij kwam ooit in een neergang terecht, waarbij zij fractie na fractie dieper in de vergetelheid raakte van haar Werkelijke historie & vermogen. Dit vermogen kan uitgerukt worden in de Macht en de Kracht om energie in beweging te brengen en samen te laten vloeien in lijn met ruimte voor al-het-leven. In die zin is het woord Macht een uiting van harmonische en in balans verkerend bewustzijn, in plaats van de alom bekende misbruik door macht"hebbers". Wil jij er vanuit je ware Zelf op een krachtige wijze mee scheppen?

Deze ontelbare fracties zijn complete fragmenten van Al-Wie-de-Mens IS. De gefragmenteerde delen zijn niet “slechts” verbonden aan de Aardse historie en resoneren in een meervoudige Kosmische bibliotheek. Dit komt omdat de historie van de Mens zich afspeelt in verschillende werkelijkheden, die zich voordoen in verschillende kosmische verdiepingen.

Waar gaat deze themadag over
Wat is er met het Koninkrijk “Bewustzijn van de Mens” gebeurd en staat de Mens(heid) zichzelf toe om de aandacht en focus te richten op deze Kosmische fragmenten? Wat is er in beweging te zetten door de Mens?

Voorbij het denken en in de Kracht van eigen BewustZijn kunnen Mensen die voorbij de fysieke zintuigen reizen, gezamenlijk en individueel deze historie en val van het bewustzijn DE-fragmenteren: Vanuit de losse fragmenten terug naar het geheel van gebeurtenissen. Iedere beschaving kent haar eigen stroming en heeft toegang tot de kronieken hiervan. Voor de Mens op Aarde geldt dat precies zo dat zij door het samenbrengen en verzamelen van fragmenten haar eigen stroming weer in beeld brengt. Scheppen is beweging brengen in.

Gedurende deze dagsessie schuiven we diep in op de lagen ín de lagen en de lagen áchter de lagen. We doen dat geheel op eigen kracht en in gezamenlijkheid via de Hartskracht en ons intellectuele Zelf & AL-Bewustzijn. We maken gebruik van spreken en ook van veel stilte, om aan de voorkant én aan de achterkant van het Veld te kunnen stromen.

Praktisch & "aan de slag"..
We gaan deze dag “aan de slag” dus neem een pen en papier mee. Draag gemakkelijk zittende kleding en neem, om koude voeten te voorkomen, warme sokken of sloffen mee. In de zaal gaan de schoenen uit. Indien gewenst kun je ook een eigen attribuut meenemen om op ontspannen wijze op de grond te zitten/liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een matje, dekentje, (meditatie)kussen enz. Stoelen zijn uiteraard aanwezig.

Voel je dat je hierbij aanwezig wilt zijn, dan kun je je hiervoor aanmelden als medekrachtdrager. Asma en Martijn organiseren samen deze dag en kijken ernaar uit je te mogen ontmoeten.


* Benodigd
iDeal
Contant ter plekke