-Buitenaards Contact is Werkelijkheid-
 


Bewustzijns Portalen

- Transitie in en door eigen Intelligentie -
"her-denken & her-voelen uit Bron bedrading" Datum: dinsdag 1 en 8 november 2022 (volgeboekt)
Aanvangstijd: 10.00, zaal open 9.30 uur einde 16.00
zaal open vanaf 9.30

Adres: Spieringweg 913, 2136 LK Zwaanshoek

Let op: de auto parkeren op het eigen terrein volgens begeleiding


Let op: carpool zoveel mogelijk zodat het
pakeertechnisch behapbaar is, dank je wel

 


Toegankelijk voor iedereen

Bijdrage:  € 150,- p/p, Koffie, thee en koek zijn inclusief

Je kunt je aanmelden voor dit 2-daags Seminar via deze link

Kan je niet, lukt het niet, mag het niet, wil het niet, hoeft het niet, probeer het niet, stopt het niet?
Ons eigen bestaan is de graadmeter van eerlijkheid en er-doorheen-zet-en verander-kracht in relatie tot de werkelijkheidsopschaling en uitbreiding van de vollere werkelijkheid. 


LEEF IK BESTA IK
IK LEEF IK BESTA

Martijn van Staveren: De Mens op Aarde hoeft niet te leren hoe de verbinding met zichZelf wordt gelegd, ze hoeft dat alleen maar te doen. Die route stappen we direct in om vervolgens vanuit eigen Intelligentie de bandbreedte te verruimen van denken, vervolgdenken en doorhandelen in de 3D werkelijkheid.


Hoewel er gedacht wordt dat er van buitenaf ascentie naar de Aarde onderweg is (de Mens gaat ascenderen van de 3de naar de 5de dimensie..) moeten we ook deze gedachten compleet loslaten om grotere werkelijkheden te kunnen ontvangen. En deze te gaan leven en ervaren zonder spiritualiteitsmodel(len).

Ben jij je ervan bewust dat vanuit een groter uitgezoomd perspectief dwanggedachten, dwanghandelingen en andere dwangneuroses gelijk gesteld moeten worden aan de dagelijkse 3D gedachten en 3D neuroses? Er wordt in onze werkelijkheid veel te weinig gesproken over hoezeer neuroses het leven bepalen én beperken! Een neurose is een frequentieveld die door het z.g. lijf heenreist, waar een tekort of afwezigheid is van werkelijk eigen slagkracht!

Achter onze 3D werkelijkheid (samentrekking van frequentievelden) is een grote hoeveelheid scenario's en bewustzijnstaal voorhanden. Je zou het ook een besturingsysteem kunnen noemen die de Aardse lichamen kunnen ontvangen en lezen. De enige obstructie is de neurose van het oude systeem! En dat ben jij, wie jij NIET bent!


Zeer veel welwillende interkosmische groepen zijn stevig aan het uitzenden naar de Mensheid en Mensen op Aarde. En wat ze uitzenden (dit gaat als organische trillingsvelden dwars door de huidige frequenties heen) kan niet worden gelezen vanuit een oud besturingsysteem. Het is tijd jezelf uit neuroses te ontslaan. We moeten beseffen dat we ons ontworstelen moeten uit de vaak stilgezwegen geheimen van binnen. Contact met andere werkelijkheden en andere intelligenties, gaat om zoveel meer dan alleen het woord en betekenis Liefde. We hebben barmhartige confronterende informatie nodig. Informatie die het Origineel Intelligentie Bewustzijn intern kunnen laten terugkeren.


Deze dagen ontmoeten we elkaar om een stevige verankering te gaan leggen in onszelf om oud bewustzijn wat dominant en sturend functioneerd te beïndigen. Om van hieruit de vastgelopen werkelijkheid in een heel ander Licht te gaan Zien.

Neem je een schrift, schrijfgerei en heel bewust jeZelf mee? Die zul je nodig hebben."