-Buitenaards Contact is Werkelijkheid-Alleen voor deelnemers van de geannuleerde dag 14-12-21


Wil je je als "inhaler" aanmelden via deze link ? Zo weten wij of je er ook bij bent op 22-01-2022. Je hoeft uiteraard niet te betalen, want dat heb je al gedaan voor de dag van 14-12-2021. Dank hiervoor!Voortzet van Zelf-Bekrachtiging Seminar op 22-01-22

Levensbeschouwelijke samenkomst 
"Gesynchroniseerde Hartsgolven in het Kwantum-Bewustzijn"

- Create Cooperate Connect ( CCC ) -

- Opvolg en doorpak seminar n.a.v. de eerste dag Zelf-Bekrachtiging seminars -
- Samen Eigen organische aandacht plaatsen in het bioveld van de Werkelijkheid -
- Gericht op en in de Wereldwijde situatie(s) -

-Datum: zaterdag 22 januari 2022
Aanvangstijd: 10.00 tot 16.00, gebouw open 9.30 uur 
Adres: Spieringweg 913, 2136 LK Zwaanshoek
Voor wie: Aansluitend op educatieseries & dag1 Zelf-Bekrachtiging!

Deze dag is volgeboekt en alleen toegankelijk voor de mensen die een annulering van 14-12 hebben ontvangen. Dit betreft dus een inhaaldag.

Wil je je als "inhaler" aanmelden via deze link ? Zo weten wij of je er ook bij bent op 22-01-2022. Je hoeft uiteraard niet te betalen, want dat heb je al gedaan voor de dag van 14-12-2021. Dank hiervoor!Martijn van Staveren: In aansluiting op de eerste dag van  "Zelf-Bekrachtigingseminars", gaan we doorzetten op de gelegde grondfrequentie. We introduceren de CCC-Agenda 2022, die vol in het teken komt te staan van de Wereldwijde veranderingen die er nu gaande zijn. Naast de al bestaande agenda's van Clubs en Re-Geringen, komen we het Veld versterken  door op een volwassen en geheel eigen wijze het voortouw te nemen in te nemen stappen.


Zoals de Florentijns filosoof Machiavelli (1469-1527) zei:


" De ene verandering legt altijd de grondslag voor de verandering die erop volgt". 

(note: wie die verandering legt of brengt, doet dan feitelijk niet ter zake, het vindt plaats en verdient begeleiding. Die begeleiding is niet automatisch voorbehouden aan de verandering-legger(s)).Besef dat het aan iedereen gelegen is om aanwezig te zijn in deze zeer belangrijke tijd, waarin er van alles plaats vindt en waarin de betrokkenheid van iedere Wereldburger wordt gevraagd. Niemand heeft hierin de absolute leiding en vanuit die professionele houding gaan we dan ook aan de slag. We staan open voor overleg, met wie dan ook waar vandaan dan ook. Complotten hebben geen plek in de beweging waar we mee bezig zijn, de psychische en emotionele Kracht in ons Menszijn is de creatieader van het Kosmische Innerlijke Bloed.

We gaan tijdens deze sessies direct aan de slag met hetgeen we in de voorrondes (educatiesdagen en eerste Zelf-Bekrachtiging Seminar) doorgenomen hebben. Er zal geen inleiding zijn wat informatie betreft, wie en wat is God, de Kracht, wat is deze werkelijkheid, hoe verhoudt onze huidige werkelijkheid zich tot onszelf en welke belangen en intelligenties draaien mee op het Menselijke bewustzijn. Hoe komt het dat het Buitenaardse en Multidimensionale fenomeen zich voordoet zoals het lijkt te zijn en wat is de connectie tussen deze fenomenen en de Mensheid?"  
Goed, hier gaan we het dus niet over hebben, want dat wordt tijdens de educatiedagen besproken en gepractiseerd (voorrondes).

We gaan zoals ik al meegaf direct aan de slag. Heel sterk zetten we samen in om door middel van eigen bewustzijn een frquentiegolf te lanceren, die een aan-open-stroom-los opdracht is. Om het ruimte-tijd continuum (4de dimensie) op een kwantum-fysische wijze te becommuniceren, is deze dag en opvolgdagen gelanceerd.