Crowd Power - deel 4

Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Crowd Power - deel 4

door Martijn      03-Nov-2015

In deze uitzending bespreken Arjan en Martijn vooral vragen die binnen zijn gekomen. Met onderwerpen als de Galactische Federatie, Keshe, ET healing, onze Oospronkelijke vermogens, buitenaards contact en nog veel meer.

(Earth Matters TV) In dit live-programma gaan we met de kracht van de menigte aan het werk. Als mensen zijn we met elkaar verbonden en dat aspect willen we activeren. Kijkers kunnen thema's aandragen waarmee we gaan werken. Met bepaalde oefeningen kunnen we - vanuit respect - invloed uitoefenen op zaken die een fundamentele bijdrage leveren aan het welzijn van ons bewustzijn. Dit gaan we in de uitzending met elkaar bekrachtigen. Op 1 uur 21 starten we de gezamenlijke bekrachtiging.

Presentatie: Arjan Bos en Martijn van Staveren