Crowd Power - deel 8 Droommanipulatie en Psychose

Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Crowd Power - deel 8 Droommanipulatie en Psychose

door Martijn      15-Jan-2016

Live gestreamd op 15 jan. 2016
(Earth Matters) In deze live-uitzending van Crowd Power bespreken Arjan en Martijn vragen van velerlei aard die binnen zijn gekomen per mail en tijdens de uitzending via sociale media en ook uit de zaal. Deze keer komen onder meer onderwerpen als droommanipulatie en psychose aan bod en elke keer is er ook een bekrachtiging waar je aan mee kunt doen.

Wil je het televisieprogramma Crowd Power bijwonen en de gesprekken aan tafel van dichtbij meemaken? Dat kan! Crowd Power wordt opgenomen vanuit de Youniversal Studio in de Biotoop in Haren. De ontvangst is tussen 20.15 en 20.45 uur. Je bent van harte welkom om een opname bij te wonen. Meld je aan via deze link op de website van Orongo.

In dit live-programma gaan we gezamenlijk met de kracht van ons oorspronkelijk potentieel als mens aan het werk. Als mensen zijn we met elkaar en onze oorsprong verbonden en dat aspect willen we activeren. Kijkers kunnen thema's aandragen waarmee we gaan werken. Met bepaalde oefeningen kunnen we - vanuit respect - invloed uitoefenen op zaken die een fundamentele bijdrage leveren aan het welzijn van ons bewustzijn. Dit gaan we in de uitzending met elkaar bekrachtigen. 

Presentatie: Arjan Bos en Martijn van Staveren