Crowd Power - deel 14 | Healingtechnieken | Techniek, mind control en oorspronkelijk leven Deel 3

Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Crowd Power - deel 14 | Healingtechnieken | Techniek, mind control en oorspronkelijk leven Deel 3

door Martijn      02-Jun-2016

(Earth Matters) In deze live-uitzending van Crowd Power bespreken Arjan en Martijn vragen van velerlei aard die binnen zijn gekomen per mail en tijdens de uitzending via sociale media en ook uit de zaal. Deze keer komen onder meer onderwerpen als healingtechnieken en voeding aan bod en elke keer is er ook een bekrachtiging waar je aan mee kunt doen.