Buitenaardse aanwezigheid

Uitbreiding van de werkelijkheid

De Aarde wordt bezocht door verschillende civilisaties uit andere werkelijkheden. Deze visitaties vinden plaats op onlogische wijze en gedragen zich volgens andere kosmische wetgeving dan de ons bekende natuurwetten.

Bewustzijns talen

Status quo herkennen

De mens op Aarde bevindt zich in een bewustzijn die verstoord is en hierdoor is een quarantaine staat aan de gang. Deze verstoring toont zich in het huidige gedrag, die we terug zien in de wijze hoe de mens haar werkelijkheid een waarde toe heeft gekend. We spreken in dit geval over een opgelegde werkelijkheid.

Intelligentiekracht van de Mens

Herziening en inzicht

De Mens heeft een eigen origineel bewustzijn. Als de mens tot zichzelf komt, kan zij verkeren in een universele bandbreedte van intelligentie. De Mens heeft herziening nodig. Dit vraagt diepe verbondenheid met de mens zelf en haar medewereld. Deze staat-van-zijn schept in de essentie andere ruimte en "tijd".

Wie zijn de bezoekers?

planetair, interstellair, intergalactisch bezoek

Kunnen we vanuit aardse of militaire referentiekaders vaststellen of het vriendelijke bezoekers zijn of onvriendelijke? Kloppen deze metingen en stellingen wel? Welke uitgangspunten hebben zij als het gaat om: wat is een waarde van een bestaande civilisatie?

Doorgang en overzicht

Opstart van grotere bestemmingen

Er is een concrete doorgang nodig in wat dit allemaal betekent. Het fenomeen "wat is de ufo werkelijkheid en waarheid" is een aangebracht rookgordijn van geheimhouding. Wat is er zo groot dat het geheim wordt gehouden en ook de bezoekers laat bepalen hoe zij zich tonen.

Van weerstand naar meewerken

Voorbij de horizon

Belanghebbenden bieden forse weerstand in de onthullingen en grote herzieningen. Samenwerken en moed tonen zijn de sleutels tot een Nieuwe Beschaving. In het samenwerken worden we beproeft in onze eigen beperkingen. We doorbreken de aangebrachte grenzen in ons kunnen en doen.

Nieuwe bestuurlijke vorm en transitie

Iedereen doet ertoe

Vanuit deze bewegende groep mensen die een universele visie hebben op de werkelijke Universele rechten van de Mens en al-het-Leven, zowel óp de Aarde als elders, is er een direct contact aan het ontstaan tussen oude systemische belanghebbenden op de Aarde en grotere Organisaties op Kosmisch niveau. Dit vraagt om een nieuwe collectieve organisatie die opereert in alle sectoren.