Introductie

Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Mijn naam is Martijn van Staveren en ik verwelkom je hartelijk op deze website. Ik hoop je hiermee te inspireren en te motiveren om naar dit onderwerp te luisteren of er zelfs over te durven spreken!

Centraal in mijn werkzaamheden staat het behoud van planeet Aarde met al haar bewoners en het bespreekbaar maken van de vermogens van de Aardse Oorspronkelijke Mens. Wat wordt er allemaal achter de schermen gehouden en met welk doel?

De Mensheid zal een daadwerkelijke radicaal andere koers dienen in te slaan, om vernietiging van de huidige ecologische systemen, flora en fauna en uiteindelijk de Mensheid zelf te voorkomen. Om dit te bereiken zullen er enorme offers noodzakelijk zijn vanuit onze samenleving en deze start werkelijk bij onszelf! Mijn visie is dat dit mogelijk is, door letterlijk alles uit de kast te halen waarover gesproken dient te worden. Laten we beseffen dat wijzelf de verantwoording dragen van ons handelen en ook zeker bij machte zijn het tij te keren nu het nog kan.

Deze verantwoordelijkheid draag ook ik in mijzelf. Meer dan 40 jaar ben ik actief betrokken bij Buitenaardse ontmoetingen, afkomstig van verschillende universa. Vele hebben een humanoïde uiterlijk, anderen zijn niet-menselijk. Er zijn ook vele net als ons 100% menselijk.
Gedurende mijn leven ben ik op de hoogte dat ik mijn bijdrage om deze onderwerpen in het publieke domein neer te mogen zetten, mag uitvoeren. Ik wens oprecht dat wij als Aardse samenleving tot het inzicht komen en dat wij als beschaving naar een Nieuwe Realiteit gaan kijken, juist op een moment in onze geschiedenis waar de verdeeldheid groter is dan ooit tevoren. We kunnen het realiseren, we zullen dienen in te zien dat wij hebben gehandeld als een collectieve beschaving vanuit onwetendheid. Wij dienen ook los te gaan laten wat er allemaal in voorouderlijke lijnen heeft plaats gevonden, inclusief de traumatische gebeurtenissen. Pas dán zullen wij als Mensheid onze krachten herinneren en voortvarende successen kunnen gaan boeken.

Het Buitenaardse fenomeen

Rondom de gehele Aardbol worden zeer speciale en uiterst interessante waarnemingen gedaan van onbekende vliegende voertuigen. Waarnemingen door mensen uit alle lagen van de bevolking. Uitvoerige documentaties over buitenaardse contacten en ontvoeringen zijn wereldwijd aanwezig. Waarnemingen van ultra geavanceerde voertuigen in onze atmosfeer welke zich met duizelingwekkende snelheden voortbewegen. Onder deze mensen bevinden zich onder andere veel burgers, maar ook wetenschappers, mensen uit regeringen, nasa medewerkers, astronauten, piloten uit de burgerluchtvaart, marinepersoneel, topmilitairen, generaals van de strijdkrachten en ga zo maar door.

Heb je bijvoorbeeld wel eens gehoord van het disclosureproject? Uitvoerige professionele verklaringen onder ede, afgelegd door honderden top officials uit o.a. de militaire wereld. Hoe komt het zo dat dit niet wordt belicht in elke nieuwsuitzending? Laat er geen misverstand over bestaan, de Mensheid staat al gedurende lange tijd op het punt zich bewust te worden dat zij onderdeel is van een grote kosmische samenhang. En toch wordt het onderwerp compleet belachelijk gemaakt en doet men lacherig over dit beslist grootste en belangrijkste keerpunt in ons bestaan.

Wie besturen deze voertuigen en waarom zijn zij hier? En misschien nog wel een interessantere vraag, wie zijn wíj en wat doen wij hier op planeet Aarde?

Gedurende mijn hele leven ben ik intensief betrokken bij het onderwerp buitenaards contact en ga ik diep in op de vele buitenaardse facetten en belicht uitvoerig mijn persoonlijke ervaringen en kennis op dit gebied. Hoe we compleet worden misleid en in onwetendheid worden gehouden. Hoe we met zijn allen een informatief beeld tot ons hebben genomen en deze hebben geaccepteerd als de werkelijkheid. Wat is er aan de hand en wat kunnen wij doen! Zal met de grotere realiteit een definitief einde komen aan de huidige stand van maatschappelijke structuur?

Er zijn verschillende geraffineerde programma's gaande, programma's welke ons compleet in de war maken, zodra we het gevoel hebben in de juiste richting te zitten met onze veronderstellingen. Deze programma's worden uitgevoerd door verschillende groepen, waaronder diverse buitenaardse groepen met verschillende bedoelingen, Aardse inlichtingen kringen, contra groepen hiervan en ook nog diverse ultra geavanceerde controlesystemen welke operationeel zijn in onze mind en op afstand worden bestuurd!

Ben je geïnteresseerd? Je kunt de verschillende lezingen bijwonen. De inhoud, data en locaties vind je door bovenaan de website te klikken op Agenda.


Ik wens je veel inspiratie en activatie van je eigen Innerlijke kennis, je diepste gevoelens, herinneringen en beeldmanifestaties.

'Alle grote waarheden beginnen als ketterijen'
~George Bernard Shaw

Hartelijke groet,
Martijn van Staveren

Klik hier om mijn biografie te lezen en hier om de agenda te kunnen bekijken.