-Buitenaards Contact is Werkelijkheid-

Samenvatting, verdieping en informatie delen - vragen stellen

Deze lezing wordt speciaal georganiseerd om na aanleiding van de 4-delige lezingenserie "Buitenaards Contact is Werkelijkheid" de kernpunten te benoemen en met elkaar waar nodig in gesprek te gaan. 

Deze avond staat in het teken van het samenvatten en verdiepen van de eerder gedeelde kennis en informatie. Er is gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan en/of vragen te stellen. Omdat het een groot en indringend onderwerp is, waar we als mensen nu samen voor staan, kunnen we deze avond inhoud en invulleing geven naar gelang wat er wordt aangegeven. Martijn is zeer welwillend om interactief met elkaar aanwezig te zijn. 


Titel: "Buitenaards contact is werkelijkheid"
Deel 4: Samenvatting, verdieping en informatie delen - vragen stellen