Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Aanmelden voor de mailinglijst ? Van harte welkom

Blijvend actueel: Bericht over 4, 5, 18 en 19 juni 2020 "gepauzeerde"themadagen

Tags: Nieuwsflits / Secretariaat

Blijvend actueel: Bericht over 4, 5, 18 en 19 juni 2020 "gepauzeerde"themadagen
- Nieuwe nieuws update onderaan deze informatie -

Eerder meermaals gepubliceerd bericht: Op 4 en 5 juni 2020 stonden gepland 2 themadagen "Buitenaards Contact, Innerlijk Bewustzijn en TaskForces; in Zwaanshoek"  en op 18 en 19 juni 2020 stonden gepland 2 themadagen "Earth Ambassadors: Gaia Natuur bekrachtigingsdag: in Zwaanshoek". Al deze 4 themadagen werden door ons vanwege de Overheidsregels (ze noemen dit "maat"regelen) geannuleerd en staan in de wachtrij om opnieuw te worden geagendeerd. Ze gaan dus wel door!

Wat is de huidige stand van zaken?

We zijn nu plusminus 5 maanden verder:

Door de beperkende mogelijkheden van samenkomsten hebben verhuurders van locaties de plicht 1,5 meter afstand te bewaken tussen personen. Dit doen zij begrijpelijkerwijs omdat ze niet zitten te wachten op allerlei boetes of andere vervelende gevolgen. Hiervoor ons begrip.

De genoemde dagen gaan zeker doorgang vinden, zodra er locaties en data beschikbaar zijn waar deze themadagen gehouden kunnen worden en de verplichte 1,5 meter ruimte tussen mensen gegarandeerd is. Hoe lastig ook, we moeten ook zorg dragen dat er geen malversaties plaats gaan vinden die negatieve uitwerkingen zouden kunnen hebben op het gezamenlijke werk dat we verrichten.

Mocht jij een deelnemer zijn, dan ontvang je van ons (het Secretariaat) hierover een persoonlijke bericht via de email. Martijn wil graag de groepssetting houden op het aantal deelnemers zoals aangemeld en hierdoor hebben we een grotere ruimte nodig. Of uiteraard het terugdraaien van de 1,5 meter "maat"regel opgelegd door de regering van de Staat der Nederlanden.

We hopen op je geduld en medeschepperschap en dat we er samen een paar krachtige dagen van gaan maken. Medeschepperschap om rust, vertrouwen, borging en bewaking te handhaven. Samen met elkaar. Wordt vervolgd!


Update: we ontvingen veel persoonlijke reacties dat het zo waardevol is de rust en het vertrouwen te borgen met elkaar. Ook het inzicht en voelen dat de oorspronkelijke setting van de groep gehouden wordt zoals vanaf de start van deze waardevolle dagen is ingezet. Dank hiervoor.

Hartelijke groet,
Het Secretariaat
---------------------------------------------------------------

Update 24 mei 2021:

Op dit moment wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om op locatie in Nederland (waar het toegestaan is) de belegde dagen van 2020 doorgang te laten vinden. Zoals iedereen weet is het voor locatiehouders nogal spannend om samenkomsten te laten plaatsvinden, terwijl er de mogelijke sancties uit voort kunnen komen in het nadeel van deze houders. Als we terugkijken waar de aandacht in is komen te liggen wat onderwerp(en) betreft, is het beslist noodzakelijk dit door te laten gaan. De groepsgrootte wordt gehouden zoals in de eerste opbouw van de pauzeerde dagen is ontstaan, zoals ook meermaals is gecommuniceerd via deze website.  Zodra deze mogelijkheden er zijn, zal iedereen zoals al telkens eerder gepubliceerd op deze website, worden geïnformeerd. En we weten het, geduld is een schone zaak. Niets loopt weg.

Omdat er door transparantiebehoefte mensen op ludieke wijze aandacht is gegeven aan deze dagen en hierbij ook de nodige onrust en onjuiste (persoonlijke) informatie gegeven is, brengen wij dit namens Martijn onder je aandacht. Informatie die ook schadelijke uitwerkingen kunnen hebben en niets met transparantie te maken lijken te hebben. Tot zover voor dit moment..
We begrijpen dat de behoefte om verder te communiceren hierover er kan zijn, maar hopen ook op ieders eigen inzicht dat gegeven de toegestane mogelijkheden op groepsgebied er niet eerder kon worden doorgepakt. Althans niet op de pauzeerde data van 2020.

Wat de nieuwe data en activiteiten betreft (kleinere groepen), deze zijn afgestemd op de mogelijkheden wat kan en mag en zal ook zorgvuldig meestromen met datgene wat er op de zijtakken klaar staat om in actie te komen. Ook de dagen in o.a. Blegny staan warm op de agenda met ruimte voor ieders aanwezigheid en inbreng.

Namens Martijn via het Secretariaat.
Note; we willen je vragen geen emails te sturen aan het secretariaat behalve als het gaat om organisatorische redenen. Martijn heeft niet een groot team (bewust niet) om zich heen staan, dus alles wordt kleinschalig opgepakt. Ook is de tijd stevig nodig te investeren in huidige en aankomende situaties.