Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Aanmelden voor de mailinglijst ? Van harte welkom

Buitenaardsen wachten op ons

Tags: Inspiratie

Buitenaardsen wachten op ons
Buitenaardsen wachten op ons: Wanneer is de Mensheid vrij van de angst?
In dit blog speciaal aandacht voor het onderwerp “de angst”. In de hoek waar veel mensen bezig zijn met spirituele ontwikkeling wordt zoveel mogelijk vermeden de aandacht te geven aan zogenaamde negatieve onderwerpen.

Je zou er namelijk de negatieve krachten mee versterken en vergroten. Door je alleen bezig te houden met uitsluitend positieve onderwerpen is het mogelijk de wereld naar een nieuwe werkelijkheid te brengen. De vrijheid van de Mensheid hangt hiermee af van de inzet van de welwillende mensen die alleen de waarheid onder het mom van het “licht” verspreiden.

Enige jaren geleden werd het voor mij compleet duidelijk dat de tijd aangebroken was om de moed en lef te tonen met elkaar te gaan onderzoeken welke positie de Mensheid op deze prachtige planeet heeft op een radicaal andere wijze. Is het daarbij mogelijk de ogen gesloten te houden en aansluitend te (s)preken over de krachten van het licht, zónder onszelf werkelijk te begrijpen en te weten welke krachten de Mensheid bezit? En is het daarbij dan kloppend om gevoelens, waarbij de mensen voelen dat deze “negatief” van aard zijn te mijden?

Wat zijn negatieve gevoelens en wat doen deze gevoelens met ons? De afgelopen 8 maanden zijn voor mij in een sneltreinvaart voorbij gegaan, waarbij ik met letterlijk honderden mensen tot diepgaande uitwisselingen ben gekomen. Mensen uit allerlei lagen van de samenleving welke intensief contact hebben met Buitenaardse beschavingen. Mensen zoals, artsen, techneuten, leraren, bankmedewerksters, psychologen, zelfstandig ondernemers, noem het maar op en allemaal liepen ze voortdurend tegen het thema “doodsangsten” aan.

Hoelang willen wij, de Mens, blijven volhouden dat wij ons moeten laten verdoven door gevoelens van angst? Dat wij kennelijk niet groots genoeg zijn de werkelijke werkelijkheid aan te kunnen? Is het onmogelijk te aanvaarden dat het grootst denkbare scenario zich al tijden geleden heeft voltrokken voor de Mensheid en dat de herinneringen hiervan compleet zijn gewist, geherprogrammeerd en in verschillende tijdslijnen zijn opgedeeld? Gewoon, om tweespalt te zaaien. Slaven kun je alleen blijven onderdrukken door ze voortdurend te misleiden, te mishandelen en ze bij elkaar weg te houden. En om zekerheid te krijgen dat ze slaaf blijven zul je ze zo nu en dan ook een aardigheidje moeten geven, waarmee je weer credits opbouwt en ze hun positie blijven accepteren.

Het in het vooruitzicht stellen van een zware sanctie kan helpen om pogingen uit de slavernij te willen komen te voorkomen, juist door ze met diepgewortelde angsten in te boezemen. Deze gevoelens zijn voor het gros der slaven voldoende zich verre te houden van een andere blik op hun eigen bestaan. Gevoelens welke overigens niet verifieerbaar zijn voor de slaven, wegens het gebrek aan tijd en bereidwilligheid om deze gevoelens te beleven en te doorleven.

Het is tijd lieve mensen om onze Oorspronkelijke moed en veerkracht in te zetten. JUIST NU, in een tijd waarin het lijkt dat wij op geen enkel wijze meer invloed hebben op de wereldse gebeurtenissen. Echter niets is minder waar! Het is aan ons, om te durven oversteken over de zeeën van het zogenaamde gevaar, daar waar anderen je graag vandaan willen houden.

De grootste stap voor de Mens is om haar eigen angsten te durven aanvaarden, de blokkades te durven doorbreken en de eigen grootsheid aan te wenden. Gaan we gebukt ten onder aan onze slaafsheid of gaan we fier en rechtop terug naar ons domein als scheppende wezens!

De informatie welke nu naar voren mag komen is bekrachtigend om terug te kunnen keren in ons super-bewustzijn. En ja, het zal vele gevoelens in onszelf gaan raken waar heftige reacties op kunnen komen. Dat is goed! Dat is heel erg noodzakelijk en precies waar onze dienstbare Buitenaardse Galactische vrienden op wachten. Er is zoveel gaande, dat wij praktisch stekeblind zijn geworden. Durven wij de schillen van onze ogen te halen en aangeleerde en voorgeprogrammeerde gevoelens van angst in ons bewustzijn te laten transformeren naar liefde, kracht en wijsheid?

Gedurende mijn hele huidige leven ben ik op de hoogte van mijn werkzaamheden hierin en ben mij zeer bewust van de uitdagende ontmoetingen in deze rol. Ook ben ik mij zeer bewust van de verschillende wijze waarop je mijn informatie kunt implementeren. Hierbij maak ik direct een kanttekening dat deze informatie niet “mijn” informatie is, louter bestemd voor iedereen die het aandurft vanuit een leeg veld opnieuw waar te nemen en in te voelen. Het is informatie welke wij allen in ons dragen in ons non-lokale bewustzijn. Ik ben bereid om deze reis te maken en af te maken, samen met iedereen die het aandurft naar een diepere laag te reizen van het leven in de Kosmos.

Er wordt meer “gekeken” dan ooit door onze Galactische bondgenoten, doordat er nu een expliciete golf gaande is de weggehouden data terug te brengen in het veld van werkelijkheid. Dit is een taak welke alleen de Mens op Aarde ZELF in beweging kan zetten. Velen kijken met diepe ontroering naar ons, in afwachting of wij het stokje weer overnemen. Niemand kan dit alleen, we hebben elkaar hierbij nodig, vanuit waarheid, liefde en respect. En liefde is, alles dat is. Ben jij bereid om jouw werkelijkheid en grootsheid te onderzoeken?