Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Aanmelden voor de mailinglijst ? Van harte welkom

Dank voor je verbondenheid tijdens de Galactische Discussie

Tags: Blog

Dank voor je verbondenheid tijdens de Galactische Discussie
Wederom deel ik mijn uitwisseling van dankbaarheid. Voor degene die mij onder andere een Facebook bericht gezonden hebben: ik krijg dermate veel berichten dat ik niet kan reageren op alle berichten. Naast deze Facebook berichten, ontvang ik veel email, brieven, videoboodschappen en boodschappen op andere wijze. Deze boodschappen komen vanuit vele landen wereldwijd. Ik wil je heel warm & hartelijk bedanken voor je verbondenheid.

Zoveel mooie Mensen, samen op weg naar een andere wereld. Hoewel het soms lijkt alsof er niets aan het gebeuren is, mogen we beseffen dat we in een soort vertraging (slowmotion) zitten, in vergelijking tot de snelheid waarmee creatie normaliter plaats vindt. Laten we juist deze vertraging benutten om met elkaar in contact te zijn, overeenkomsten te laten schijnen én ook iets minder leuke (soms) lastige zaken bespreekbaar durven maken. Niet om iets te veranderen bij een ander, juist om datgene wat je waarneemt in het veld in beweging te laten komen. Wat je waarneemt in jezelf, de mogelijke innerlijke reflexen welke leiden tot externe reacties. Wil je iets aan een ander veranderen? Onmogelijk! Elke input hieraan is een moment gemist om in jezelf te kunnen verkeren.

De afgelopen jaren heb ik zo ontzettend veel medemensen mogen ontmoeten, waarvoor mijn dank zeer groot is. Ook als wij elkaar nog niet hebben ontmoet, de verbinding is er. Ik weet het, ik zou bijna willen zingen, “deze IS”. De ogenschijnlijke verdeeldheid kunnen wij zelf transformeren naar verbondenheid, overstijgend ten aanzien van de mogelijke weerstandsvelden. Persoonlijke ontmoetingen laten de onrustige gevoelens vervluchtigen. Persoonlijke ontmoetingen zijn de healing van vaak ingevoegde chaos in onszelf. We kunnen onszelf belasten met ingevoegde chaos en we kunnen ervoor kiezen om daaruit te stappen. ZIJN in onze eigen KRACHT. De Kracht van ons Innerlijke Bewustzijnswezen IS de Kracht. Daarvoor en ook juist hierom bemoeien andere Beschavingen zich op geen enkele wijze met ons Innerlijke proces van terugkeer in deze Kracht. Laat het nogmaals gezegd zijn alsjeblieft. En dit krijgt zeker nog een groots vervolg. En hoe dit komt? Waarheid laat zich altijd zien, dwars door elke trilling heen.


De Mens in Eenheid met haar eigen Schepper, angst en liefde getransformeerd tot daadkracht

Er is een wereld waar wij allemaal vandaan komen, een wereld van volledig jezelf zijn, in verbondenheid met al het leven. In contact met al het leven. Harmonie, Vrede en intense betrokkenheid naar elkaar toe. Om deze wereld ook hier op Aarde geboren te laten worden, is het noodzaak dat wijzelf eerst geboren worden, dat ons Innerlijk ZIJN geheel naar voren stapt en leiding gaat geven vanuit leven zonder schroom, zonder schuld en angst. Noodzaak om hierbij inzicht te genereren in de gecontroleerde prikkels van buitenaf is onvermijdelijk. De kosmische wetgeving van Schepping functioneert in ons huidige Universum namelijk radicaal anders dan we van binnenuit gewend zijn. Tenzij……

Ik ben er trots op dat ik namens zovele Mensen het Vrije Woord heb laten ZIJN, dat ik een heel klein deeltje van ervaringen en weten heb kunnen en mogen delen. Dat deze trillingen in het Levensveld aanwezig zijn en velen hebben gemotiveerd te gaan leven vanuit het eigen ZIJN. Ik ben er klaar voor, om samen met alle Mensen de Vrijheid verder in beweging te zetten, waarbij er ook zichtbaar zal kunnen worden hoezeer vele Mensen dáchten dat ze in Vrijheid verkeerden en het uiteindelijk niet was. Werkelijk VRIJ. Er zijn voor elkaar, opvangend en ondersteunend, onuitputtelijk veerkrachtig en dienstbaar.

Deze Kracht, is de Kracht waarover een zeer grote “Galactische Discussie” gaat, wie gaat deze Kracht besturen zodra de Mens uit haar slaap ontwaakt? Zijn dat andere Krachten met goede bedoelingen? Zijn dat Krachten met niet-goede bedoelingen? Waar vertrouwen wij op? Wat hebben we nodig, iets van buiten?

Of gaan we zelf het Krachtveld Leven, zelfstandig en vanuit verbondenheid?

Wil de ware Schepper opstaan en de Innerlijke Kroon opzetten? (zie plaatje bovenaan)

Ik deel hier mijn liefdesKracht met iedereen, met de Mensen welke compassie voelen bij wat ik als Martijn deel, én met alle Mensen welke kritisch zijn over hetgeen ik als Martijn deel.

Van Hart in Hart, van Oorspronkelijk Licht naar Oorspronkelijk Licht.
Martijn van Staveren