Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Aanmelden voor de mailinglijst ? Van harte welkom

EXTRA Doorstroomdag 4 mrt. , -n.a.v de Niet-Therapeutentraining!

Tags: Therapeutentraining

EXTRA Doorstroomdag 4 mrt. , -n.a.v de Niet-Therapeutentraining!
Deze dag is op 4 maart! In aansluiting op de Therapeutentrainingsdagen wordt deze dag in Zwaanshoek georganiseerd. Wil je verder gaan stromen op basis van wat doorgenomen is tijdens de "niet"-Therapeutentrainingsdagen, dan is deze dag een optie voor je om te schakelen in verdere inzichten en het toepassen daarvan.

Het uitgangspunt is dat de oude traditionele hulpverlenersrol en ook de cliëntenrol komen te vervallen en dat in de velden van de opbouw van materie op een geheel andere wijze verschuivingen plaatsvinden.

We maken een sprong naar kwantumverhoudingen, dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is EN dat de wijze hoe je ZELF waarneemt en vanuit welke rol + perceptie van doorslaggevende "waarde" is in het kwantumreactieveld.

Correctie: deze dag is op 4 maart en niet op 5 maart zoals op de introtekst van dit bericht stond weergegeven. In de doorlink naar het betreffende artikel over de inhoudelijkheid van deze dag en hoe je je hiervoor kunt aanmelden stond wél de correcte datum weergegeven.

Het is dus op woensdag 4 maart.


Meer informatie lees je via deze link