Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Aanmelden voor de mailinglijst ? Van harte welkom

Nieuwe organisatie opgericht en Network Website in aanbouw

Tags: Nieuwsflits / Secretariaat

Nieuwe organisatie opgericht en Network Website in aanbouw
Met de enorme verschuivingen binnen onze collectieve werkelijkheid en de revolutionaire tijdslijnen die klaar liggen om aan te meren aan de huidige Matrixrealiteit, beweegt ook mee de wijze van het presenteren van informatie over o.a. Bewustzijn, Eigen Intelligentiekracht, Autonoom leiderschap, Veldwerk, Contact met andere beschavingen via een nader te benoemen Aards Netwerk en het toetreden tot de gezamenlijke Aardse autoriteit frequenties.

De afgelopen maanden is hieraan hard en hart gewerkt, om de bal daar te krijgen waar deze ook daadwerkelijk zijn moet. Via deze nieuwsflits laten we je weten dat er een nieuwe website in aanbouw is met grote mogelijkheden. Professionalisering op nationaal en internationaal niveau is het uitgangspunt, waarbij je zelf als leidraad functioneert. We komen hier zodra we verder zijn in dit proces op terug.

In het beeld van de werkelijkheid voltrekt zich een ongekende omwenteling die "koortsachtig" gekaapt moet blijven. Een kaping die vroegtijdig en onverwacht tot een koerswijziging gaat leiden.

Wees jezelf, voel jezelf, sta op eigen benen en blijf bereid in Menselijk contact te verkeren. Daar waar Mensen vibreren in Zelf in plaats van een ander(e) situatie, ontstaat de frequentiebrandbreedte van ontvangen en Weten.

Het Secretariaat
Namens Martijn