Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Aanmelden voor de mailinglijst ? Van harte welkom

Nieuwsbrief april 2017, Martijn schrijft...informatie & updates

Tags: nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2017, Martijn schrijft...informatie & updates
Dit is de Nieuwsbrief van april 2017. Fijn dat je je hebt aangemeld voor mijn nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief houd ik je op de hoogte van aankomende activiteiten, zoals lezingen, seminars, interviews, ervaringen met andere bewustzijnsvelden en aankomende vlog berichten. Om het overzicht te houden, breng ik een aantal activiteiten onder de aandacht en kun je verder kijken via mijn agenda wat er nog gaat komen.

Centraal staat de Kracht van de Schepping & Creatie in alles waar ik mij mee bezig houd, deze Kracht ligt verscholen in elk Mens en er wordt werkelijk alles aan gedaan om dit vermogen buiten beeld te houden van het collectieve bewustzijn. We leven in een zeer bijzondere wereld, waar veel positieve ontwikkelingen gaande zijn én waar ook zaken plaats vinden waar veel mensen het liever niet over willen hebben.

De kwantumfysica leert ons dat alles veranderen kan, zodra de participant van de waarneming beseft hoe en vanuit welke Kracht er kan worden gekeken. Ik ben buitengewoon positief gestemd over de grote transitie waar we doorheen gaan en maak samen met jou de reis door deze jungle, ieder op eigen wijze. We gaan samen ontrafelen hoe onze werkelijkheid (matrix) functioneert, wie zich hier buiten de Mens om mee “bemoeit” en op welke wijze wij ons Oorspronkelijke vermogen collectief kunnen gaan inzetten. Boeiend en liefdevol werk, waar zeker nog veel studie en informatie over naar buiten zal gaan komen. En last but not least, ook het toepassen van de Kracht in jezelf op jouw eigen wijze en moment staat de aankomende tijd voortdurend centraal.

“Vrijheid wordt geboren zodra een wezen met eigen vermogen waarneemt wat er bevrijd mag, kan en wil worden.  Het is precies dít vermogen waar de Mens op Aarde in terug kan keren, zodra zij haar Kracht weer ter hand neemt.”

Zoals je ongetwijfeld gemerkt hebt lopen er verscheidene wereldse scenario’s door elkaar heen, welke te maken hebben met de toekomstige werkelijkheid van de Aardse beschaving. Enerzijds zijn er geavanceerde Machten bezig de grip op het Menselijke bewustzijn te vergroten, anderzijds zijn er buitengewone bijdragende “velden” actief van waaruit wordt gewerkt om ondersteuning en bekrachtiging te laten ontstaan. Dit laatste vindt plaats middels intensieve grootschalige intergalactische participaties door het uitvoeren van schouwsessies (waarnemingsmissies) in ons holografische universum en dus ook op Planeet Aarde. Deze multidimensionale waarnemingen vloeien direct voort uit de kwantum fysische wetgeving, dat alles onlosmakelijk met elkaar in verbinding is én dat een waargenomen situatie voor altijd in verbinding blijft met het levensveld, louter door de epi genetische werking van ons DNA. Hoe krachtig kijk jij? Besef jij wat waarneming inhoudt?

Terwijl het Aardse bestaan ieders aandacht poogt af te leiden, zijn grote aantallen mensen op de Aarde zich thans bewust aan het worden de eigen vermogens van waarneming te onderzoeken. Vele thema’s zoals technologie, spiritualiteit, karma, gezondheid en genezing, religie, UFO’s, virtuele werkelijkheden enz. passeren hierbij de revue. Er is een enorm paradigma verschuiving gaande in het Menselijke bewustzijn, waardoor de Mens zich realiseren gaat dat zij werkelijkheid zoals deze zich nu lijkt voor te doen, kan herzien. Zij kan dit doen, door zich van haar perceptie in combinatie met haar emotionele scheppingskrachten, bewust te worden.

Van klein jongetje af aan weet ik dat het voor de mensen een grote uitdaging zal zijn, de eigen blokkades, aannames, referentiekaders en geloofsovertuigingen terzijde te schuiven. De Mens is inmiddels verworden tot een “levend” softwareprogramma geïnstalleerd in een samengestelde hardware omgeving, steeds handelend volgens eerder opgeslagen ervaringen en aanwezige herinneringen (…)

Veel mensen spreken over contact met Buitenaardse Beschavingen en verdedigen uit alle macht hun perceptie van de betekenis en uitbeeldingen hiervan. De stap naar een breder bewustzijn (niet hoger) vraagt ons onze referentiekaders los te laten. Hoe dit komt? Simpelweg doordat het Buitenaardse & Interdimensionale fenomeen zich niet afspeelt binnen onze perceptie van werkelijkheid. De bredere werkelijkheid van deze fenomenen zijn diepgaand verbonden met een groot vermogen, aanwezig in elk Mens. De Mens zelf is het schakelbord tussen deze ogenschijnlijk verschillende werkelijkheden en beschikt over het vermogen om alles te laten plaats vinden wat nodig is vanuit het Innerlijk weten dat het al is gebeurd! Deze kennis kent, zodra je jezelf ermee verbindt, emotionele velden welke in beweging worden gezet in het Hart. Vrij komen in je Hartskracht is onlosmakelijk verbonden met vrijkomen in je Mindset, ongeacht je voorkeur.

“Er is moed en durf nodig voor ieder Mens om uit te stijgen boven de verpersoonlijking van de eigen ik”

Ik ben net als ieder ander Mens op Aarde het leven aan het aanschouwen en onderzoeken. Hoe vind ik vreugde en verbinding in mijzelf als Aardse Mens samen met anderen? De afgelopen jaren ontmoette ik letterlijk duizenden mensen, mocht diepgaande dialogen voeren en ontdekte hoe krachtig het gereedschap van elkaar ontmoeten is. Ongeacht de wijze hoe je in het leven staat, of je het wel of niet met elkaar eens bent. Telkens weer bleek de Gouden Sleutel het elkaar ontmoeten zijn en oogcontact met elkaar hebben. Goed luisteren met je oren, ogen én je Hart, elkaars belevingen tot je nemen en van daaruit voortgaan. Dát is waarachtig Zien!

Er is een Interdimensionale coalitie in verscheidene universa actief, om te voorkomen dat Wezens van de Kracht van Creatie zoals ook de Mens op Aarde, elkaar ontmoeten. Zij doen dit door te zorgen dat verschillen van inzicht de gevoelens van onbereidwilligheid en weerstanden creëert. Het vindt plaats door een diepgaande infiltratieactie, waardoor de Mens veelal reageert op basis van een emotie welke door het brein wordt geclassificeerd. Het is buitengewoon belangrijk te beseffen dat wij allemaal te maken hebben met deze diepgaande pogingen om ons in verdeeldheid te brengen en/of te houden. Een belangrijke doelstelling van deze coalitie is om de Mens in dogma te laten blijven verkeren, waardoor de bevrijding van het eigen innerlijke bewustzijnswezen wordt geblokkeerd. En dit heeft diepgaande implicaties.

Verschillende zeer (daad)krachtige mulitidimensionale buitenaardse allianties uit diverse universa zijn fundamenteel betrokken bij de oorzaak en gevolg ontwikkelingen in ons universum en op planeet Aarde. Zij ondersteunen het resonantieveld van onze werkelijkheid door intensieve remote-schouw-sessies te verrichten, zonder daarbij te interveniëren. Het Levensveld reageert louter op deze sessies en wij kunnen deze ontvangen en inzetten. De doelstelling hiervan is de Mensheid te laten ervaren wat waarachtige spiritualiteit is, door bereidwilligheid via geometrische resonanties aanwezig te laten zijn. Ons Hart en ons Brein zijn in staat deze krachtige informatiegolven te ontvangen en in context te plaatsen, welke vaak onlogisch lijkt op het eerste gezicht.

Ik spreek zo vaak uit dat andere beschavingen een andere intellectuele spirituele taal spreken dan de Mens op Aarde.

“Wij denken dat we weten hoe zíj denken, omdat wij denken te snappen hoe wijzelf denken. En wij denken dan te weten hoe zij over ons denken en telkens zullen we ontdekken dat we niet in lijn denken van de Oorspronkelijke taal, het Hart. Het Hart is veelal uit balans door onevenwichtige gedachten uit het neurologische Brein”.


Zodra de Mens in staat is zichzelf te overstijgen en bereidwillig is om open contact te hebben met elk Mens, zal het nieuwe paradigma van andere werkelijkheden zich gaan openen. De neurologische persoonlijkheid welke zich heeft ontwikkeld gedurende dit Aarde leven, is vaak een sta-in-de-weg om waarachtig te kunnen leven. Hoe vaak horen wij uitspraken over onvoorwaardelijke liefde, oordeelloosheid en vergeving? Kunnen wij werkelijk vergeven en dit ervaren diep geïntegreerd in ons Hart? Ons Hart is het orgaan waar de informatie samenkomt uit ons hoofd (persoonlijkheid) en uit onze onderbuik (emoties). In ons Hart wordt de creatie in beweging gezet. Hoe vrij zijn wij werkelijk in ons hoofd? Durf jij daar over na te denken en te voelen? Is het mogelijk dat gevoel gemanipuleerd kan worden door ons hoofd?

Trilling schept vorm, emotionele krachten (trilling = geometrie) zijn de Oorspronkelijke codes van creatie. Op Planeet Aarde vindt een gigantische opruimactie plaats, door eigen Kracht in te zetten en het Brein te bevrijden van opgelegd denken en voorkeuren. En daar hebben we elkaar bij nodig, als Universele vrienden met een ongekende historie uit andere werelden. Ik wens jouw en mijzelf veel liefde, daadkracht en oprechtheid toe.

Martijn van Staveren

Wil je je inschrijven voor de nieuwsbrief? Dat kan door naar deze pagina te gaan, onderaan kun je je aanmelden.