Educatieserie: Bewustzijnsverruiming - 3 daagse
Inzicht in de werkelijkheid en jezelf

Deze serie is een openende en intensiverende 3-daagse voor mensen die zich willen verdiepen in breed ongekaderd bewustzijn in verbinding met de Universele Intelligentie.

Ook voor mensen die deze serie een keer eerder bijgewoond hebben kan deze 3-daagse een buitengewone verstevigende 3-daagse zijn. Er komen grote onderwerpen aan bod en niets wordt gemeden.Dag 1. Uitleg en toelichting van de achtergrond van Kosmische gebeurtenissen die hebben geresulteerd in de huidige wereldwijde situatie. Wat ís jouw werkelijkheid eigenlijk? We leggen dwarsverbanden tussen jouw leven, herhalende gebeurtenissen en doorbraken die op je beeldscherm lijken te verschijnen.
We spreken over Kosmische allianties, het wereldwijd verschijnen van zogenaamde UFO's en de grote geheimhouding en misinformaties hierover. We breken alle zones open. De val van Bewustzijn komt in beeld en hoe dat tot stand kwam. Vice versa geeft dat inzicht hoe hieruit te geraken. Organische taalvelden (Levensveld van Origine), gecreeerde taalvelden (Levensveld van systemen), gestuurde taalvelden (in opdracht van ander bewustzijn) worden opengelegd.


Dag 2. We gaan deze dag onder ogen komen WAT eigen bewustzijn nu werkelijk is en hoe je dit ondervindt, ervaren kunt en ook inzet in het denksysteem van je brein en het algehele lichaam. Hoe het komt dat het lichaam zo ontzettend relevant is en je brein onzagwekkende hoeveelheid aandacht nodig heeft, wordt ook bloot gelegd op de eerste dag. Door middel van directe bewustzijnsposities (oefeningen, activiteiten, uitzetten van eigen denken, ontgrendelen van inactieve mindvelden) zetten we kracht bij in de Taal van wie jij bent en hoe het Kosmische veld hierop reageren kan.


Dag 3. Deze dag gaan we helemaal terug naar de diepste intenties van je eigen Innerlijke Wereld, wat jij waardevol vindt, wat jij voelt dat er opnieuw geboren moet worden in de werkelijkheid via jezelf (terugkomst van de Christoskracht) en wat hiervoor nodig is. We leggen bloot wat de Kosmische COMMAND is, die vanuit niet Aards 3D denken in activatie komt.
Het uitgangspunt is dat de Mens zichzelf ontgrendeld en inzicht krijgt in de (uit)werkingen en reacties van de werkelijkheid. Hierbij wordt de nadruk gelegd op besef van manipulatieve invloeden, die ongeldig kunnen geraken.


Bovenuit alle Contacten die verschillende respectvolle Bezoekers uit andere werkelijkheden hebben met onze werkelijkheid hier op de Aarde, is het ontvouwen van Eigen Bewustzijn de meest primaire boodschap. De urgentie hiervan wordt inhoudelijk zichtbaar en voelbaar tijdens de 3-daagse.


De 3 dagen worden beleeft en geleefd in een rustige harmonische omgeving en Martijn spreekt graag alles door wat aangegeven wordt door jou wat aandacht en inzicht nodig heeft.