Kwantum fysisch geleider - 2 daagse
Bruggen in werkelijkheden

Om de taal van bezoekers uit andere werkelijkheden te begrijpen / te verstaan op welke wijze dan ook, is deze training vanuit een Kosmische logica zeer behulpzaam en inzichten aanreikend.

De eerder georganiseerde therapeuten training wordt onder deze nieuwe titel door Martijn van Staveren ingeleid. Hij geeft de informatie vanuit zichzelf, interactief en praktiserend samen met de deelnemers.

Deze training is speciaal voor mensen die voelen en weten om vanuit zichZelf in deze compleet aan veranderingen onderhevig zijnde nieuwe tijd op een geheel andere wijze aan de gang te willen gaan op het terrein van bewustzijn faciliterende gezondheidszorg.


Deze training is ook bestemd voor mensen die de eerdere training bijgewoond hebben en in willen stappen in de sessies van de op bewustzijn gebaseerde kwantumtechnieken.

Doordat de inhoud letterlijk toepasbaar is in het dagelijkse leven, is de training voorbehouden aan iedereen.

Alles draait om het Hart (de generator van Levensenergie) en de Kern van hóe je deze Levenskracht gericht (zonder sturing) in kunt zetten daar in deze werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin de hartskracht én de Intelligentie van het lichaamsintelligentie veld door autonome en schone gedachten geharmoniseerd kunnen worden. Het wordt een stevige training, waar je aan het praktiseren gaat.


Aan bod komen onder andere:

- Afleggen van de geprogrammeerde therapeuten/hulpverlenersrol
- Oorzaak en gevolg nader bekeken, percepties onder de loep
-Organische wetgeving geïnitieerd door primair bewustzijn
-Genees en herstelkunde door middel van gedachteninstructies voortkomend en gegenereerd vanuit het Hartsveld (emotionele taal)
- Het daadwerkelijk anders laten vibreren van energieveld en de doorstroom hiervan


De inzichten en bewustzijns"techniek" die je tijdens deze training ervaart, zijn direct toe te passen in elke gezondheidsdiscipline/behandel methode. Omdat Martijn vanuit zijn eigen kennis en bewustzijn de informaties doorneemt en inzet, is het mogelijk om zelf aan te geven waar extra aandacht op gezet moet worden indien nodig. Kortom, zet jezelf in!