Samenkomst-, verdieping- en naspraakdag

Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.
Samenkomst-, verdieping- en naspraakdag