Buitenaards Contact is Werkelijkheid

Titel: "Buitenaards contact is werkelijkheid"
Deel 3: Buitenaardse leugens ontmaskerd, terug naar de OorsprongTijdens deze lezing deel ik inzichten in de onderdrukking van de Mens en de Mensheid haar Oorspronkelijke vermogen. De Aardse Mens  heeft een buitengewoon scheppend vermogen om via haar creatievermogen "aanpassingen" te verrichten in het NÚ-moment.

Je zou dit kunnen vertalen in: het bewust creëren/scheppen van een wenselijke situatie en het opheffen van onwenselijke situaties. Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons bewustzijn-DNA en kon worden omgezet door middel van het gebruik maken van ons Zelfzintuig dat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd.

Deze vermogens werden onderbroken en de Aardse Oorspronkelijke Mensheid werd bijna uitgeroeid in andere dimensies om opnieuw te worden geprogrammeerd. De uiteindelijke gevolgen in de huidige realiteit zijn onder andere onze zogenaamde dagelijkse werkelijkheid en slaafsheid.

Doordat ik met eigen kennis uit andere werelden “voorzien” ben én doordat ik intensief aan deze materie heb gewerkt met andere multidimensionale bewustzijnswerelden, vertel ik dat de hele Buitenaardse Scène een maskering is van een nog grotere, niet eerder besproken gebeurtenis. Deze gebeurtenis is de werkelijke oorzaak van de gehele manifestatie van het Buitenaardse fenomeen.

De wijze hoe, waarop en door wie worden hoofdelijk bepaald door deze uitzinnige historie. Een historie welke zich ten opzichte van onze huidige tijdslijn ver in de toekomst heeft afgespeeld en allesbepalend is. Hierdoor zullen vele onderwerpen een andere, nieuwe en diepere betekenis krijgen. Onderwerpen zoals spiritualiteit, chakra’s, reïncarnatie, graancirkels, ascentie, “hogere” dimensies, opgestegen meesters, neurologische virtuele werkelijkheden (VR) en buitenaardse hulp zullen herziening nodig hebben, naar gelang de Mens met meer informatie in zichzelf verbinding gaat maken.

De doelstelling van deze lezing is een kijkje achter de “ingevoegde” realiteit nemen en het besef ontwikkelen heel dicht bij jezelf te blijven. Maak kennis met een verloren gegane historie in jezelf en herken daarbij op jouw eigen wijze je innerlijke liefde en creatiekracht.

Alle Mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beschikken onafhankelijke én gezamenlijk over een enorm scheppend vermogen. Het is volstrekt hét moment om elkaar van Mens naar Mens en van Hart naar Hart te ontmoeten.