Agenda

Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Aankomende activiteiten:


Educatieserie - “Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie” module 3 in Kerkenveld (Drenthe-29-10) volgeboekt

Datum: 29-October-2019

Datum: Dinsdag 29 oktober 2019 (deel 1 op 25 september, deel 2 op 9 oktober) (volgeboekt)
Locatie: Gedempte Hoofddiep 37 nabij Kerkenveld
Parkeren: op de zandweg aan de linkerzijde tegenover de locatie
De vergoeding: door 267 euro over te maken (uitsluitend via Ideal) ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: klik op het woord aanmeldformulier

Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 3


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.
Wil jij hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Educatieserie - “Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie” module 1 in Kerkenveld (Drenthe-01-11) volgeboekt

Datum: 01-November-2019

Datum: Vrijdag 1 november 2019 (deel 2 op 15 november, deel 3 op 29 november) (volgeboekt)
Locatie: Gedempte Hoofddiep 37 nabij Kerkenveld
Parkeren: op de zandweg aan de linkerzijde tegenover de locatie
De vergoeding: door 267 euro over te maken (uitsluitend via ideal of bank) ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier

Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 1


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.
Wil je hierbij aanwezig zijn, dan kun je je aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier. De vergoeding voor deze 3 daagse is 267 euro en kan uitsluitend via ideal of bank worden uitgewisseld. De educatiedagen worden gegeven door Martijn van Staveren.

* Benodigd
iDeal

Extra themadag: Levend Bewustzijn in een Virtuele analoge werkelijkheid (03-11)

Datum: 03-November-2019

Datum: Zondag 3 november 2019
Locatie: Kunstwerkplaats Quinta Essentia, Spieringweg 913, 2136 LK Zwaanshoek (NH)
Parkeren kan voor en in de buurt van het gebouw
De vergoeding: 49 euro p/p voor de hele dag
Attentie: uitsluitend reserveren mogelijk dmv idealbetaling

Koffie, thee, water en koek is aanwezig, neem je eigen lunch mee.
Tijden: inloop 10.30, start 11.00 en einde 18.30
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier


Levend Bewustzijn in een Virtuele analoge werkelijkheid

Hartelijk welkom, mijn naam is Martijn van Staveren en ik nodig je uit onderstaande in-formatie te doorvoelen en mee te voelen. Op zondag 3 november gaan we met elkaar dieper op deze informatie in. We doen dit in de kunstwerkplaats Quinta Essentia in Zwaanshoek.

Veel mensen zijn zich ervan bewust dat verschillende bezoekers uit andere werkelijkheden (Aarde, planeten, sterrenstelsels, universa) onze Aardse werkelijkheid bezoeken. Ondanks dat hier vaak lacherig over wordt gedaan is dit één van de grootste en meest baanbrekende onderwerpen in het menselijke bestaan. Zijn wij alleen in de kosmos? Voor de mensen die de inzet en moeite nemen om voorbij de geïnstalleerde newage, spirituele modellen en (wereld) religies te reizen, is het een complete verandering en uitbreiding van hun werkelijkheid. De aangeleerde menselijke eigenwijsheid en vasthoudendheid van wat wel en niet mogelijk zou kunnen zijn is een beproefd middel om grotere kosmische kwantumwetgevingen het menselijke bewustzijn niet te laten bereiken. En andersom gezegd, door te denken in onmogelijkheden en hieraan vast te houden kan het eigen bewustzijn geen kosmische informatie ontvangen.

Wellicht ben jij iemand die contact heeft (of heeft gehad) met een andere levensvorm die anders is dan de Aardse Mens. Of voel en weet je gewoon dat dit contact er op de één of andere manier is, niet precies definieerbaar maar beslist heel voelbaar op jouw eigen wijze!

Het UFO fenomeen, digitale werkelijkheidssimulaties, MK-Ultra, het menselijke voorstellingsvermogen, intelligente liefdeskracht, etc. Er zijn diverse waardevolle sleutels aan mogelijkheden die de Mens absoluut onder de loep moet gaan nemen, omdat het haar levensrecht van oorsprong is hiernaar te kijken én er iets concreet mee te doen. Door om ons heen te kijken, zien we dat de werkelijkheid waarin wij leven onevenwichtig is (gemaakt) en herstellen kan naar een werkelijkheid die dienstbaar en levensvatbaar is voor ieder levend wezen. Zonder beperkingen en voorwaarden! Zonder spiritualiteit uit een boek, geschrift of wat dan ook.

Vraag: van wie is onze huidige werkelijkheid of anders uitgedrukt “tijdlijn” en is het mogelijk dat de oorzaak en gevolg momenten in deze tijdlijn in eigendom zijn genomen door een tot nu toe onbekende of geheimgehouden intelligentie? Als de ketens van het Menselijk vermogen om inzicht te verwerven losgaan, komen oude wetenschappen terug in de Mens.

“De Mens WEET, de Mens IS. De Mens is weten-schepper.

Zij bestaat en leeft, straalt en raakt diep aan. Deze aanrakingen worden door de vermogens van liefhebbend bewustzijn waargenomen en geabsorbeerd door het vibratieveld (informatieveld) waar werkelijkheid zich uit vormt.”

We zien in de hedendaagse technologische ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligenties (A.I.) en virtuele werkelijkheid simulaties (V.R.) dat er eigenaars (houders) zijn van deze creaties. Wij worden NU als mensen uitgedaagd deze ontwikkelingen in een groter plaatje te plaatsen en onze houding ten aanzien van bewustzijn te bestuderen.

Is onze werkelijkheid, het Universum een simulatie van een Oorspronkelijke omgeving waar de Mens vandaan komt? Hoe verhoudt zich dit dan tot de huidige wereldwijde situatie (religie, economie, onderwijs, technologie, gezondheid) en JOUW LEVEN? Wat zijn jouw mogelijkheden en krachten?

Deze samenkomst en ontmoetingsdag is er één van een samensmelting van diverse onderwerpen. Een verdere verbreding van de eigen horizon en verdieping in Bewustzijnsonderwerpen. Deze dag is voor iedereen toegankelijk met een open mind en open Hart. Je hoeft beslist geen eerdere ontmoetingsdagen “met Martijn” te hebben bezocht, maar veel voorwerk zal er niet zijn om direct de diepte in te gaan!

De vele mooie fabeltjes (scripts) die verteld worden over “positief en negatief” en de invloed die deze verhalen op de Mens hebben, moeten resoluut “over boord” gezet worden. Met eerbied en respect, zonder boosheid en strijd. Gewoon LOS.  Gaan we uit van de macht van iets externs (oude religie en spiritualiteit) of boren we onze Harts Kracht aan!

Wat en wie ben jij werkelijk! Verlos jezelf van de gedachten van iets en iemand anders.

Omdat overtuigingen en aannames emotionele denkvelden creëren, moet de mens zich bewust zijn dat dit het volgende fragment van de “oorzaak en gevolg tijdlijn” aanzuigt en installeert. Hierin nemen we allemaal een unieke plek in, om samen menselijk bewustzijn te laten inloggen in deze Matrix.

The Arrival, de aankomst van de Menselijke Kracht op en in de Aardse werkelijkheid. Onze Menselijkheid is onze grootste kracht. Jouw Menselijkheid is de grootste kracht.

Wie weet begroeten wij elkaar deze dag.
Hartelijke groet,
Martijn


Wil je hierbij aanwezig zijn, dan kun je je aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier. De uitwisseling kan uitsluitend via ideal of bank worden uitgewisseld.
Attentie: uitsluitend reserveren mogelijk d.m.v. een idealbetaling.

* Benodigd
iDeal

1-daags opvolgseminar, n.a.v. 27,28,29 mei -Samen Bewust Zijn | in Havelte

Datum: 06-November-2019

Datum: 6 november 2019 (intern Seminar, bestemd voor eerdere deelnemers seminar mei 2019)
Locatie: Meeuwenveen, Meeuwenveenweg 1-3, 7971 PK Havelte
Parkeren: op het eigen terrein
Vergoeding: € 49,- (incl. koffie en thee, neem je eigen lunch mee)
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 29 mei om 16.30.
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier


1-daags opvolgseminar: Samen Bewust Zijn | Het potentieel van Menselijk Bewustzijn in relatie tot Kosmische werkelijkheden |

Deze inhoudelijke doorstroomdag is bestemd voor de deelnemers van het 3-daags seminar van afgelopen mei (27, 28 en 29 mei). Ben je hierbij niet aanwezig geweest, dan is een opgave aan de deelnemerslijst niet van toepassing.

Wil je graag bij een 3-daags seminar aanwezig zijn, houd dan de website in de gaten voor mogelijke nieuwe data hiervoor.

Een hele hartelijke en warme groet,
Martijn


Wil jij hierbij aanwezig zijn, dan kun je je nu via het onderstaande formuliertje aanmelden. De vergoeding kan uitsluitend via de ideallink na het invullen van het aanmeldformulier worden verricht, waarna je inschrijving definitief is.* Benodigd
iDeal

Educatieserie - “Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie” module 2 in Kerkenveld (Drenthe-15-11) volgeboekt

Datum: 15-November-2019

Datum: Vrijdag 15 november 2019 (deel 1 op 1 november, deel 3 op 29 november) (volgeboekt)
Locatie: Gedempte Hoofddiep 37 nabij Kerkenveld
Parkeren: op de zandweg aan de linkerzijde tegenover de locatie
De vergoeding: door 267 euro over te maken (uitsluitend via Ideal) ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: klik op het woord aanmeldformulier

Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 2


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.
Wil jij hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Educatieserie - “Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie” module 1 in Kerkenveld (Drenthe-28-11) volgeboekt

Datum: 28-November-2019

Datum: Donderdag 28 november 2019 (deel 2 op 12 december, deel 3 op 19 december) (volgeboekt)
Locatie: Gedempte Hoofddiep 37 nabij Kerkenveld
Parkeren: op de zandweg aan de linkerzijde tegenover de locatie
De vergoeding: door 267 euro over te maken (uitsluitend via ideal of bank) ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier

Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 1


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.
Wil je hierbij aanwezig zijn, dan kun je je aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier. De vergoeding voor deze 3 daagse is 267 euro en kan uitsluitend via ideal of bank worden uitgewisseld. De educatiedagen worden gegeven door Martijn van Staveren.

* Benodigd
iDeal

Educatieserie - “Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie” module 3 in Kerkenveld (Drenthe-29-11) volgeboekt

Datum: 29-November-2019

Datum: Vrijdag 29 november 2019 (deel 1 op 1 november, deel 2 op 15 november) (volgeboekt)
Locatie: Gedempte Hoofddiep 37 nabij Kerkenveld
Parkeren: op de zandweg aan de linkerzijde tegenover de locatie
De vergoeding: door 267 euro over te maken (uitsluitend via Ideal) ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: klik op het woord aanmeldformulier

Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 3


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.
Wil jij hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Educatieserie - “Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie” module 2 in Kerkenveld (Drenthe-12-12) volgeboekt

Datum: 12-December-2019

Datum: Donderdag 12 december 2019 (deel 1 op 28 november, deel 3 op 19 december) (volgeboekt)
Locatie: Gedempte Hoofddiep 37 nabij Kerkenveld
Parkeren: op de zandweg aan de linkerzijde tegenover de locatie
De vergoeding: door 267 euro over te maken (uitsluitend via Ideal) ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: klik op het woord aanmeldformulier

Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 2


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.
Wil jij hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Educatieserie - “Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie” module 3 in Kerkenveld (Drenthe-19-12) volgeboekt

Datum: 19-December-2019

Datum: Donderdag 19 december 2019 (deel 1 op 28 november, deel 2 op 12 december) (volgeboekt)
Locatie: Gedempte Hoofddiep 37 nabij Kerkenveld
Parkeren: op de zandweg aan de linkerzijde tegenover de locatie
De vergoeding: door 267 euro over te maken (uitsluitend via Ideal) ben je definitief aangemeld voor alle drie de modules en is je plaats gereserveerd.
Tijden: inloop 9.30, start 10.00 en einde 16.30
Aanmelden: klik op het woord aanmeldformulier

Koffie en thee is aanwezig, neem zelf je lunch mee.


Educatieserie “Bewustzijnsverruiming,  geleid door inzicht, creatie en manifestatie”
Module 3


De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan en mag worden. 


Wie ben jij en waarmee heb je werkelijk affiniteit en verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? 

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben. 

In deze 3-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door vrede te hebben met je eigen innerlijke ontwikkeling. Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hieraan mee wilt doen, dan kun je je opgeven voor deze educaties. 

De doelstelling van de educaties is inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf. 

Deze 3 modules zijn een aanloop naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie "jezelf" wel en niet bent.

De educatieve modules worden gegeven door Martijn van Staveren.
Wil jij hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via het aanmeldformulier.

3-daags seminar, Samen Bewust Zijn | All inclusive | in Havelte | bestemd voor nieuwe deelnemers (volgeboekt)

Datum: 13-January-2020

Datum: 13, 14 en 15 januari 2020 (intern Seminar) (volgeboekt)
Toegankelijk: voor mensen die dit seminar niet eerder hebben bijgewoond
Locatie: Meeuwenveen, Meeuwenveenweg 1-3, 7971 PK Havelte
Parkeren: op het eigen terrein
Vergoeding: € 325,- (incl. biologische vegetarische ontbijt, lunch en diner door een liefdevolle inspiratie kok)
Tijden
: inloop 9.30, start 10.00 en einde 15 januari om 16.00.
Aanmelden: scrol naar beneden voor het aanmeldformulier


3-daags seminar: Samen Bewust Zijn | Het potentieel van Menselijk Bewustzijn in relatie tot Kosmische werkelijkheden |

Oorspronkelijke Humanoïde Paden openen zich in het huidige vastgelopen mechanische constructie denken van de mensachtige Aardse samenleving. Vanuit een groter Kosmisch perspectief wordt er gade geslagen wat de Mens op Aarde gaat besluiten. Gaat zij verder op de oude weg, op alternatieve oude wegen of schept zijn keuzes die leiden naar een radicaal andere tijdlijn.

Deze 3-daage samenkomst van Mensen in de bosrijke omgeving van Havelte (Drenthe) is er één waarbij de kracht van het "nul"punt centraal staat, de kracht van stilte, de kracht van helderheid, de kracht van aanwezig zijn. "Nul"punt kracht is het moment waarbij met helder evenwichtig bewustzijn liefdevolle instructies worden gegeven aan het Levensveld. De Matrix wordt wakker en reageert op Menselijke aanwezigheid.

We komen met enige regelmaat in stilte momenten tot krachtig en helder Bewust Zijn.

Een korte benoeming van frequenties die deze 3 dagen samen kunnen stromen:

- Ruimte, begrip, respect, ontvangen, geven, delen, open, zuiver, vrijdenken, vrijvoelen, vrijzijn
- Samen versterkend bewustzijn
- Waar staat de Mens voor?
- Waar "sta" jij voor?
- De Kracht van Zelf scheppen
- De Kracht van Samen scheppen
- Onevenwichtige gedachten en bewustzijnsvelden (frequentievelden) herstellen zich in open, toegankelijke en liefdevolle stromende levensenergie
- Contact met andere intelligente liefdevolle beschavingen, wie zijn zij en wat doen ze in onze werkelijkheid?
- Het potentieel van samenwerking (Samen Werking)
- En wat er zich meer laat zien en voelen

Een hele hartelijke en warme groet,
Martijn

Inhoudelijke toelichting locatie en benodigdheden:Wat kun je verwachten van de locatie Meeuwenveen?

Het landgoed grenst aan het Uffelter Binnenveld, het meest lieflijke natuurgebied van het Drents Landschap. Het is kleinschalig en afwisselend met heide en bos, mysterieuze vennetjes en grillige solitaire bomen. Er leven planten en dieren die bijna nergens anders voorkomen. Ook ‘gewone’ dieren als vos, das, marter en slang kun je zomaar tegenkomen en reeën zie je elke dag. In de stilte- en kruidenwandelingen lopen we door al dit moois. Zeker in de ochtend, bij het eerste licht, merk je aan het gekwetter van een onwaarschijnlijke hoeveelheid zangvogels dat je op een unieke plek bent wakker geworden. 

Het geschenk van de natuur voegt extra waarde toe aan ons verblijf. Haar vanzelfsprekende schoonheid verzacht en heelt. Meeuwenveen is de locatie voor nieuwe ervaringen, reflectie … en ontspanning. De zalen zijn licht en helder ingericht en hebben een schone subtiele energie. Met groot gemak creëren we hier onze eigen sfeer. Er is modern sanitair, praktische slaapkamers met goede bedden.

De grote cursusruimte (125m2) heeft een boogvormige glazen uitbouw waardoor er licht en ruimte binnenkomt en die een fraaie doorkijk geeft in de natuur. Grote plafondelementen zorgen voor een prettige akoestiek en verlichting. De energie blijft hier niet hangen en het blijft op een natuurlijke manier schoon en open. We eten een prachtige serre. De bomen rond het terras filteren het zonlicht zodat het er aangenaam blijft. Aan de oostkant heeft de serre `s winters een fraaie doorkijk naar ‘het weitje’, een open plek in het bos.

Moet ik zelf lakens en handdoeken meenemen?

Wat je nodig hebt zijn een onderlaken, een kussensloop en een dekbedovertrek. Maar een slaapzak kan natuurlijk ook. Hou er rekening mee dat de bedden (box spring) 90 × 210 cm zijn. Extra lang. Op elk bed ligt ook nog een extra deken.

Eten en drinken

Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat staat er water, thee, koffie en diksap voor je klaar. Ook het eten is goed verzorgd, het ontbijt, de lunch en het diner zijn volledig biologisch en vegetarisch, wordt er rekening gehouden met veganisten en zijn de koks creatief genoeg voor verschillende dieetwensen! Bij het avondeten serveren we ook een toetje.

Ik heb een dieet

Het is voor een kok belangrijk om te weten of je een voorkeursdieet hebt of dat je allergisch of intolerant bent voor sommige voedingsmiddelen. Geef het tijdig door aan ons en het wordt geregeld. Wil jij hierbij aanwezig zijn, dan kun je je nu via het onderstaande formuliertje aanmelden. De vergoeding kan uitsluitend via de ideallink na het invullen van het aanmeldformulier worden verricht, waarna je inschrijving definitief is. De vergoeding per persoon is 325 euro all inclusive.

* Toegankelijk: voor mensen die dit seminar niet eerder hebben bijgewoond.
* Er worden geen opnames gemaakt tijdens dit seminar, er is geen mogelijkheid hiertoe.
* Het is niet mogelijk om je smartphone, tablet of andere apparatuur mee te nemen naar deze locatie.
* Aanwezigheid van dit apparatuur zal leiden tot het beëindigen van deelname aan dit seminar.
* Toegankelijkheid is verbonden aan analoge deelname als Mens, centraal staat een hartelijke verbondenheid en verdieping met elkaar.
Deze berichtgeving vindt plaats om digitale interactie met neurale netwerken uit te sluiten en menselijke interactie te bevorderen.

* Benodigd
iDeal