Secretariaat

Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

- Contact met het Secretariaat -


Post per brief kan verstuurd worden naar:

Stichting Ashmar
t.a.v. het Secretariaat
Keurenplein 41
1069CD Amsterdam
BOX E1973