Martijn van Staveren

Om tot diepere en grotere inzichten te kunnen komen, heeft de Mens volledige herziening nodig in haar perceptie van werkelijkheid.

Mijn Aardse naam is Martijn van Staveren en ik heet je van harte welkom op deze website. In mijn eigen Ware bewustzijn (niet persoonsgebonden), draag ik expliciete kristalheldere herinneringen uit een andere kosmische werkelijkheid. Hierdoor ervaar ik de huidige werkelijkheid als een tussenstation van verschillende andere werelden van bewustzijn. Ik ben vanaf mijn geboorte bewust bezig mee te werken om een volledig achter de schermen gehouden "Werkelijkheid van Oorsprong" terug te kunnen laten keren in het Menselijke bewustzijn op Aarde. Mijn motivatie hierbij is dat er in het Innerlijke van de Aardse Mens een kracht schuilt, welke volledig zichtbaar gemaakt kan en mag worden. Deze Kracht brengt Menselijk Bewustzijn terug naar, zoals ik het vaak noem, "Het Land van Ooit". Bewust zijn in tijd- en vormloosheid.

Deze Kracht is om verschillende redenen van essentieel belang voor de ontwikkelingen op collectief niveau én om zeer wezenlijke redenen van de "individuele Mens" zelf.  De Innerlijke Kracht van de Mens zou je Scheppingtaal kunnen noemen. "Taal" welke gesproken werd en wordt in het Analoge Scheppingsveld, een volledig andere werkelijkheid. Deze taal kun je in hoofdlijnen vergelijken met, zoals wij dat nu noemen, Emotionele gevoelens. Ik werk hieraan mee, door openlijk en volledig vrijuit te spreken over mijn kennis en ervaringen over "ogenschijnlijk" losstaande wereldse onderwerpen, welke vanuit een zeer goed georkestreerde agenda wel degelijk met elkaar in verbinding staan. De reden hoe het komt dat onze werkelijkheid "een op trauma gebaseerde werkelijkheid is geworden", komt hierbij expliciet aan bod én hoe wij in ons eigen bestaan onze Taal weer kunnen gaan leven. We brengen onbekende kleuren met ons Innerlijke Penseel (onze Hartintelligentie) terug op het Aardse schildersdoek.

Innerlijke PenseelDaarnaast spreek ik onder andere over een "uitgewiste historie" van de Mensheid, welke zich afspeelt in een compleet andere werkelijkheid dan onze huidige collectief aanvaardde werkelijkheid. Ik informeer Mensen op een (soms) confronterende en zeker ook heel liefdevolle wijze. De afgelopen jaren heb ik enorm veel mensen mogen ontmoeten uit allerlei lagen van de bevolking. Het mag duidelijk zijn dat de veelal gepropageerde onderwerpen in de "spirituele wereld, de UFO gemeenschappen en wereldreligies" niet meer voldoen aan de compleet veranderde wereldse realiteit. De ontwikkelingen op dit moment laten ons zien, dat de Mensheid niet ver verwijderd is van het zelf fabriceren van wezens, we noemen dit ook wel kunstmatige intelligentie. Precies dit thema, zal veel duidelijkheid kunnen gaan scheppen over de grotere Universele betekenis van Buitenaardse beschavingen. Welke "soorten" er zijn, vanuit welke moverende krachten zij opereren en welke krachten er zich op dit moment huisvesten in de biologische lichamen van de Aardse Mens. De wederopstanding van de Mens komt zeer concreet in beeld, zonder dat hierbij cultvorming hoeft te ontstaan. Blijf en/of wórdt juist autonoom. Koppel jezelf los van elk controle mechanisme en wees dankbaar voor wat het waard is geweest. Vele paradigma's komen te vervallen.

Er is meer aan de hand, veel meer dan wat er tot nu toe verklaard kan worden op basis van wat de Mensen onder andere dualiteit noemen. Er is herziening nodig van zowel ons huidige denken en handelen als ook het huidige voelen. Pas dan zal de Mens zichzelf kunnen bevragen wie zij in werkelijkheid is. Vrij van aangeleerde betekenissen en volgzame dualistische modellen. Pas dan kan het waarachtige "Buitenaardse UFO" Fenomeen en de betekenis van G O D  haar intrede doen in het Menselijke bewustzijn op een wijze, waarbij werkelijk alles compleet als puzzelstukjes in elkaar past. Alles wordt anders, krijgt een veel grotere betekenis en hoeft niet meer geclassificeerd te worden op basis van oude modellen.

Welk(e) controlemechanisme(n) zou(den) er kunnen draaien om dit stadium ontoegankelijk te maken voor de Mens?
Herken jij het in jezelf?
Ben jij er klaar voor om het grotere Geheel te onderzoeken?
Ben je bereid je angst(en) te doorbreken en negatieve gedachten en gevoelens vanuit jezelf te overstijgen?
Stel je voor dat je dit zou doen, wat heeft de kracht van liefde daarna nog voor functie?
Kan het zijn dat de wijze waarop liefde gebruikt wordt op de Aarde, een compensatie is van alle onbegrepen negatieve emoties?
Ben je bereid de huidige algemeen aanvaarde betekenis van angst en liefde los te laten?

Zet je Oorspronkelijke Hart open en je Kracht van Waarneming aan. Sluit niets uit en durf alles te herzien en te bestuderen. Laat je niet sturen door angst, onderzoek waar deze emoties op gebaseerd zijn en doorbreek deze limiterende emoties. Ontdek dat ook déze emoties, JUIST deze emoties, trillingen zijn om te communiceren met en vanuit Jouw Scheppende Kracht. Jouw wereld zal nooit meer hetzelfde zijn, het zal vollediger worden, completer, kleurrijker, harmonieuzer en daadkrachtiger. Wil je alles uit je leven halen wat erin zit? Ga dan zuiver op onderzoek uit, wat je beweegt en wat je mogelijk stagneert. Leéf zoals nooit tevoren. En ik?  Ik doe mee, want samen wordt de Kracht van Creatie sterker door het bundelen van bewustzijn. Hoe dit te bereiken is, heeft onderzoek, verdieping en tijd nodig. Dát is waar mijn werk ligt, het onderzoeksveld mee in beweging zetten. En ik doe dat vanuit zelfverzekerdheid, kracht en bevlogenheid. Mijn inzet is onuitputtelijk, aangevuld telkens weer door de respectvolle uitwisseling tussen mijzelf en andere Mensen.


Mijn achtergrond
In de reguliere lagen van werkzaamheden op deze planeet, in mijn volwassen leven, heb ik als zelfstandig ondernemer ervaringen opgedaan als marketeer in de computer (ICT) branche. Daarnaast ben ik vroeger werkzaam geweest bij een landelijk warenhuis, een lokaal tuincentrum, een Arbeidsbureau en lascontroleur op een scheepswerf. Veel verschillende werkzaamheden gaven mij goed inzicht in hoe Mensen met elkaar omgaan in deze wereld. Onderhand werkte ik in de vrije uren met persoonlijke consulten, om Mensen in contact te laten komen met hun Ware Zelf. Andersom gezegd, dat ze los konden komen uit patronen wie ze NIET zijn. Deze consulten hebben geresulteerd in een volwaardige praktijk, waar ik sinds jaren met grote compassie samenwerk met Mensen aan hun persoonlijke processen. Een buitengewoon liefdevolle stroming heeft dit in mijn leven op gang gebracht. Wat zijn wij Mensen toch heerlijke wezens. Ik bevind mij graag in de natuur, tussen de bomen, planten en de dieren. Dit is de energie welke mij naast mijn eigen kristalheldere herinneringen laat zien en voelen wie wij van Oorsprong zijn. Vanuit stilte en eenvoud, in alle rust, gedij ik het best in mijzelf.

Mijn ervaring
Als kind leefde ik in zowel de maatschappelijke realiteit waarin familie, school en "kindzijn" centraal stond, als in een wereld waarin de maatschappelijke realiteit compleet ondergeschikt was aan een zeer complexe buitenaardse, meerdimensionale realiteit. Ik werd betrokken bij verschillende programma’s, nadat bleek dat ik een "gave" had contact te kunnen leggen via mijn niet lokale bewustzijn met levensvormen in andere werkelijkheden. Ik zet hierbij het woord "gave" bewust tussen aanhalingstekens, omdat ieder Mens deze mogelijkheid in zich draagt. Ik ben dus in het geheel niet bijzonder. Deze ontmoetingen vinden plaats op verschillende manieren, waarbij normale fysieke ontmoetingen ook behoren. Zeg maar, zoals wij als Mensen elkaar ook ontmoeten. Tijdens deze gebeurtenissen heb ik zeer ontwikkelde rassen ontmoet en communiceerde met hen over het herstel van het Innerlijke Creatie Vermogen van de Mens op Aarde. Een vermogen, welk ieder Mens bezit.

Een heel belangrijk onderwerp om te beseffen is dat de Mensheid onder een voortdurend monitoringsprogramma staat van "buitenaardse", meerdimensionale beschavingen. Enkele daarvan hebben volledig grip op de Aardse ontwikkelingen en houden de Mensheid in een voortdurende emotionele gijzeling. Andere vrijgezinde beschavingen begeleiden de Aardse en Menselijke ontwikkelingen om de huidige Aardse beschaving te ondersteunen naar haar volgende bewustzijnsverruiming. Een verruiming, welke uitsluitend door de Mens zelf bewerkstelligd kan worden en niet van buitenaf zal worden geïnitieerd. De redenen hiervan worden veelal door allerlei spirituele leren en wijsheden onderbouwd, wat zeer ondersteunend kan zijn gedurende ons onderzoek als Mens op de Aarde.

Wat zeer noodzakelijk is om naar te gaan kijken, in hoeverre zijn deze leren van invloed op de huidige status van bewustzijn van de Mens zélf en het collectieve spirituele intelligentie bewustzijn? Kennis uit boeken, geschriften, mythen, waar dan ook vandaag dienen juist hierom ten alle tijden ondersteunend te worden benut, in plaats van "leidend".  Door op weg te gaan naar volledige emotionele bevrijding & bekrachtiging, is het mogelijk je Scheppende, Innerlijke Goddelijke Zijn in jezelf terug te vinden.

Alleen JIJ kan dit laten gebeuren.
Andere Mensen en andere Beschavingen kunnen daarbij stukjes in beweging zetten.

Goede reis, lief en mooi Mens!
Een grootse groet, Martijn van Staveren


'Het is nú de tijd hierover openlijk te spreken, zodat ieder mens het eigen pad creëert om de werkelijke Eigen ontwikkeling te volgen'